Ô nhiễm không khí và sức khỏe của người lao động tại các làng nghề Hà Nội: Câu chuyện của những người lao động tại làng nghề

18/05/2022

Làng nghề đã và đang đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế- xã hội của nông thôn Việt Nam. Tuy vậy, cùng với sự phát triển của làng nghề thì môi trường làng nghề cũng đang bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ô nhiễm không khí ở làng nghề chủ yếu có nguồn gốc chủ yếu từ đốt nhiên liệu và sử dụng các nguyên vật liệu, hóa chất trong dây chuyền sản xuất. Vấn đề ô nhiễm không được xử lý đã và đang gây ra những vấn đề sức khỏe đối với người lao động. Câu chuyện của người lao động ở ba làng nghề sơn mài, tái chế và làm tăm hương dưới đây phản ánh tình trạng này. 

 

Thợ đang chạy máy chẻ tăm hương

 

 

Phụ nữ đang nhặt phân loại nhựa

 

Thợ phun sơn toát trong phòng phun

 

Chi tiết xem file đính kèm/See attachment.

File attack