Hoạt động sản xuất ở làng nghề sơn mài qua câu chuyện của người lao động

17/05/2022

Chị L, 36 tuổi, làm ở làng nghề sơn mài đã được 13 năm. Trước đây chị từng làm việc ở công ty may nhưng do thời gian làm việc ở đó chặt chẽ khiến chị không có thời gian chăm sóc con cái nên chị đã bỏ việc và chuyển sang làm thuê ở làng nghề sơn mài.

Ms. L, aged 36, has worked in lacquer craft village for 13 years. She used to work as a garment worker. However, because the working hours at the garment company were tight and she needed time to take care of her children, she quitted the job and switched to lacquer production.

 

Chi tiết xem file đính kèm/ See attachment

File attack