Các hoạt động nghiên cứu thu thập thông tin của dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam”

15/02/2022

 

Tại hai địa bàn nghiên cứu, đoàn nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn, thảo luận nhóm, nghiên cứu hình ảnh và nhật kí người lao động ở ba lĩnh vực làm nghề: sơn mài, làm tăm hương và tái chế nhựa. Ngoài đối tượng khảo sát là người lao động, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, đoàn công tác cũng có các hoạt động trao đổi phỏng vấn với lãnh đạo địa phương, đại diện đoàn thanh niên, hội phụ nữ, trưởng thôn, đại diện Hội làng nghề. Đoàn khảo sát đã nhận được những thông tin hữu ích từ những người tham gia. 

Dự kiến trong tháng 2 tới, đoàn tiếp tục trao đổi thu thập thông tin nghiên cứu đối với đại diện các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách ở các Bộ ngành, các tổ chức xã hội dân sự.

 

Data Collection Activities of the project

" Intersectional impacts of air pollution on the world of work of informal labour groups in craft villages in Hanoi, Vietnam ",

During the period from December, 2021 to January, 2022, within the framework of the project " Intersectional impacts of air pollution on the world of work of informal labour groups in craft villages in Hanoi, Vietnam ", fieldwork has been conducted in Duyen Thai commune, Thuong tin district, Hanoi and Quang Phu Cau commune, Ung Hoa district, Hanoi.

At the two study sites, the research team conducted interviews, group discussions, photovoice and diaries of workers in three craft villages, namely lacquer, incense making and plastic recycling. In addition to the survey with workers, employers, the research team also had interviews with local authorities, representatives of youth unions, women's unions, village heads, and representative of the Craft Village Association. The research team received valuable information from participants.

In the coming February, the data collection will be continued with representatives and policy makers of related ministries and civil society organizations.

 

 

Thu Hà

 

Một số hình ảnh /Some photos of fieldwork activities

 

Phỏng vấn Đại diện Hội làng nghề Duyên Thái

Interview with a staff of Duyen Thai Craft Village Association

 

 

 

Phỏng vấn nam giới tại một cơ sở sản xuất sơn mài

In-depth interview with a male worker the lacquer craft village

 

 

Phỏng vấn lao động nữ làm sơn mài 

In-depth interview with a female worker in a lacquer production enterprise