HOẠT ĐỘNG XUNG KÍCH GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI

28/09/2023

 

Năm 2023, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” được phát động với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, truyền tải thông điệp cùng hành động, xây dựng lối sống bền vững, thân thiện với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững đất nước; thực thi có hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã triển khai một số hoạt động ngay từ đầu năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên nói riêng, của các viên chức, người lao động trong và ngoài viện nói chung về ý nghĩa của việc chung tay hành động bảo vệ môi trường và chỉ ra vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường.  

Ngày 21/6/2023, Tọa đàm khoa học: “Vai trò của thanh niên trong truyền thông về môi trường” đã được tổ chức bằng cả hình thức trực tiếp tại hội trường trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội và online qua phần mềm Zoom. Đây là hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung của Viện Nghiên cứu Con người, giao cho Chi đoàn Viện làm đầu mối tổ chức. Tọa đàm có sự phối hợp với mạng lưới các nhà khoa học trẻ SUMERNET thuộc Viện Môi trường Stockholm khu vực Châu Á nhằm trao đổi, thảo luận các vấn đề về môi trường, vai trò của thanh niên trong truyền thông bảo vệ môi trường, kinh nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á.

 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người và Phó Bí thư Chi đoàn khai mạc Tọa đàm

 

Hưởng ứng hoạt động ngày chủ nhật xanh, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã phát động các đoàn viên tham gia trồng cây xanh ở văn phòng làm việc, chăm sóc cây xanh ở khuôn viên cơ quan tạo môi trường xanh tại nơi làm việc. Triển khai hoạt động thu hồi pin cũ (6 tháng 1 lần). Triển khai việc tăng cường tiết kiệm điện đến toàn thể các đoàn viên Chi đoàn.

 

 

Hoạt động hưởng ứng ngày chủ nhật xanh

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, đại diện Chi đoàn là đ/c Phan Thanh Thanh - Phó Bí thư  đã có bài tham luận “Vai trò của thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động truyền thông về môi trường” trình bày trong Tọa đàm khoa học thuộc đề tài cơ sở Dư luận xã hội về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe người dân: (Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội)  do ThS. Nguyễn Thị Nga (cũng là đoàn viên) làm chủ nhiệm. Bài trình bày khẳng định “Thanh niên Việt Nam có vai trò then chốt trong việc sử dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thách thức môi trường. Sự tham gia của họ, được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin có thể xúc tác cho các sáng kiến môi trường, dẫn đến sự phát triển bền vững và một tương lai xanh hơn”.

 

 

Ảnh: Đ/c Phó Bí thư Chi đoàn trình bày tại Tọa đàm

 

Có thể thấy rằng, trong năm 2023, dù có số lượng đoàn viên ít, sinh hoạt Chi đoàn ghép, thiếu nhân sự cán bộ đoàn, nhưng Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã triển khai được nhiều hoạt động có ý nghĩa cả trên phương diện xung kích bảo vệ môi trường và đồng thời lồng ghép được với hoạt động khoa học. Qua các hoạt động này, đoàn viên thanh niên có cơ hội bày tỏ tiếng nói của thanh niên đối với các vấn đề môi trường, nâng cao năng lực ngoại ngữ, giao tiếp quốc tế và khả năng tổ chức các hoạt động khoa học. 

Nguyễn Thắm