Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2019-2022

06/04/2020

          Đại hội nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2019 và bàn phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đại hội còn có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới nhằm đưa hoạt động của Chi đoàn ngày một phát triển hơn.

          Tham dự Đại hội có sự hiện diện của TS. Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, TS. Đào Thị Minh Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người; đ/c Nguyễn Xuân Bách, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; đ/c Nguyễn Thu Hương phụ trách Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người; đ/c Nguyễn  Phương Thùy, chuyên trách Văn phòng Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng toàn thể các đoàn viên Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người.

          Đại hội đã nghe đồng chí Lê Thị Thu Hà trình bày Báo cáo tổng kết công tác của Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2022 và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019. Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ vừa qua, với số lượng đoàn viên ít ỏi và đặc biệt là có nhiều xáo trộn trong công tác tổ chức, nhưng tập thể Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập và tham gia nhiều hoạt động do cơ quan cũng như BCH Đoàn Viện Hàn lâm tổ chức. Tuy còn một số thiếu sót, hạn chế, nhưng cơ bản, Chi đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019  đề ra. Báo cáo cũng nêu một số bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Chi đoàn và đề ra phương hướng hoạt động cụ thể trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2019-2022.

          Sau khi nghe Báo cáo, Đại hội đã thảo luận sôi nổi đóng góp hoàn thiện báo cáo đặc biệt là phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng lắng nghe, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của TS. Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người và Ths. Nguyễn Xuân Bách, Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

          Sau khi BCH nhiệm kỳ 2017-2019  tuyên bố hết nhiệm kỳ, Đại hội đã được nghe đồng chí Trần Võ Thị Tình trình bày Đề án BCH khóa mới. Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 03 đ/c: đ/c Nguyễn Thị Huệ, đ/c Nguyễn Thị Thắm và đ/c Trần Võ Thị Tình.

          Tại phiên họp đầu tiên của BCH Chi đoàn viện Nghiên cứu Con người khóa 2017-2019 cùng ngày, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thu Hà- nguyên Phó Bí thư Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2017-2019, sự tham dự chỉ đạo hoạt động của đại diện Chi ủy, đại diện Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người,  BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 đã thống nhất bầu ra đồng chí Nguyễn Thị Huệ là Bí thư Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2019-2022.

Thu Hà