Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2014 - 2016

21/07/2014

  Chiều ngày 18/07/2014, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2014 - 2016 đã được trang trọng tổ chức. Đại hội nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua và bàn phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đại hội còn có nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới nhằm đưa hoạt động của Chi đoàn ngày một phát triển hơn. Đặc biệt, theo Hướng dẫn số 02 HD/ĐTNK - TCKT về việc: “Triển khai thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn đối với các tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn Khối” của BCH Đoàn khối các cơ quan TW, nhiệm kỳ Ban chấp hành Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người khóa mới sẽ kéo dài 02 năm, từ năm 2014 - 2016.

  Đến dự Đại hội, khách mời về phía Viện Nghiên cứu Con người có PGS. TSKH. Lương Đình Hải, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, TS. Đào Thị Minh Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, phụ trách Chi đoàn, TS. Trương Văn Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, phụ trách hoạt động các đoàn thể trong Viện, đ/c Ngô Lê Kim Thoa, Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người. Đại diện Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có đ/c Lê Đức Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm, phụ trách Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người, đ/c Bùi Đức Mậu, chuyên trách Văn phòng Đoàn Viện Hàn lâm. Đại diện các chi đoàn trong Viện Hàn lâm, có đ/c Lê Thị Lâm, Bí thư Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học. Toàn thể các đoàn viên Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người có mặt đông đủ.

  Sau khi tiến hành các nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca, giới thiệu đại biểu, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã bầu ra Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm 03 đồng chí: đ/c Nguyễn Thị Thắm, Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014, đ/c Phạm Thị Thu Hương, Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014, và đ/c Nguyễn Thị Nga, đoàn viên Chi đoàn. Đ/c Trần Võ Thị Tình, đoàn viên Chi đoàn là Thư kí Đại hội.

Đại hội đã nghe đ/c Nguyễn Thị Thắm trình bày Báo cáo tổng kết công tác của Chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2016 (Báo cáo). Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ vừa qua, với số lượng đoàn viên ít ỏi và đặc biệt là có nhiều xáo trộn trong công tác tổ chức, nhưng tập thể Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập và tham gia nhiều hoạt động do cơ quan cũng như BCH Đoàn Viện Hàn lâm tổ chức. Tuy còn một số thiếu sót, hạn chế, nhưng cơ bản, Chi đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014 đề ra. Đặc biệt, Chi đoàn đã nhận được bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương là Tập thể chi đoàn vững mạnh và có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2013. Báo cáo cũng nêu một số bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Chi đoàn và đề ra phương hướng hoạt động cụ thể trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Sau khi nghe Báo cáo, Đại hội đã thảo luận sôi nổi. PGS. TSKH. Lương Đình Hải, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người chia sẻ những khó khăn với Chi đoàn. PGS. cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đảm bảo tính chuyên môn trong các sinh hoạt khoa học của Chi đoàn, việc nâng cao trình độ của các đoàn viên. Ban chấp hành Chi đoàn cũng như mỗi đoàn viên cần phát huy tính chủ động, sáng tạo hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động khác. TS. Đào Thị Minh Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người đặc biệt yêu cầu đoàn viên thanh niên của Chi đoàn cần nêu cao hơn nữa tính chủ động của từng cá nhân đoàn viên trong mọi hoạt động. TS. Trương Văn Dũng, phụ trách hoạt động các đoàn thể trong Viện Nghiên cứu Con người hoan nghênh tinh thần vượt khó khăn trong khâu tổ chức của Chi đoàn và ghi nhận những hoạt động phong trào mà Chi đoàn đã tổ chức được trong nhiệm kỳ 2013 - 2014, đồng thời nhấn mạnh, các phong trào của Chi đoàn cần gắn với đời sống thực tế của đoàn viên hơn nữa và cần đa dạng hóa các hình thức khen thưởng cho đoàn viên. Đại diện Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người, đ/c Ngô Lê Kim Thoa ghi nhận và cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Chi đoàn trong các hoạt động của Công đoàn, đồng thời động viên các đoàn viên trong Chi đoàn cố gắng hơn nữa trong việc nâng cao trình độ học vấn và trình độ ngoại ngữ. Các đoàn viên trong Chi đoàn cũng đã đóng góp một số ý tưởng mới cho hoạt động khoa học cũng như cách thức tổ chức các hoạt động khoa học của Chi đoàn để có thể thu hút được sự tham gia nhiều hơn, thực chất hơn của các đoàn viên.

Với vai trò là người được giao trách nhiệm theo dõi các hoạt động của Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người, đ/c Lê Đức Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người trong các hoạt động, đồng thời, đ/c cũng chia sẻ thêm cho Chi đoàn kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt khoa học. Đ/c Bùi Đức Mậu, chuyên trách Văn phòng Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm đã chia sẻ những lời hết sức tâm huyết với đoàn viên Chi đoàn về sự nỗ lực, quyết tâm học ngoại ngữ của chính bản thân đồng chí. Đ/c Lê Thị Lâm, Bí thư Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học đánh giá cao sự hợp tác của Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người và Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học trong thời gian vừa qua, đồng thời ngỏ ý muốn tiếp tục hợp tác trong các hoạt động sắp tới.

Sau chương trình thảo luận sôi nổi, thay mặt cho Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014, đ/c Nguyễn Thị Thắm đã đọc Bản kiểm điểm Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2014 và từ nhiệm. Đ/c Phạm Thu Hương đọc Đề án xây dựng Ban chấp hành Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2014 - 2016 và chuyển sang phần ứng cử và bầu cử. Kết quả, Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2016 gồm 03 đ/c: đ/c Lê Mạnh Hùng, đ/c Nguyễn Thị Thắm và đ/c Trần Võ Thị Tình.

Nguyễn Thắm