Danh sách BCH Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2019-2022

06/04/2020

1. Nguyễn Thị Huệ, Bí thư chi đoàn

2. Trần Võ Thị Tình, Phó Bí thư chi đoàn

3. Nguyễn Thị Thắm, Ủy viên BCH chi đoàn