Danh sách BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

06/04/2020

1. Phạm Thu Hương, Bí thư Chi đoàn

2. Lê Thị Thu Hà, Phó Bí thư Chi đoàn

3. Trần Võ Thị Tình, Ủy viên BCH Chi đoàn