Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2016

21/07/2014

1) Đ/c Lê Mạnh Hùng - Bí thư (ĐT: 0989395658; Email: lemanhhung79@gmail.com )

2) Đ/c Nguyễn Thị Thắm - Phó Bí thư (ĐT: 0963098368; Email: nguyentham222@gmail.com).

3) Đ/c Trần Võ Thị Tình - Ủy viên (ĐT: 01649732881; Email: tranvothitinh@gmail.com).