Danh sách BCH Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2013-2014

18/07/2013

Danh sách BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2013-2014

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên h

1

Lê Thị Thu Hà

Bí thư chi đoàn

ĐT: 0988233262

Email: lethuha280982@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thắm

Phó bí thư

ĐT: 01239529588

Email: nguyentham222@gmail.com

3

Bùi Thị Hiền Hòa

Ủy viên

ĐT: 0984359259

Email: hienhoa.hvbctt@gmail.com

 

The older news.............................