Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người năm 2012

19/02/2013

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên h

1

Lê Thị Thu Hà

Bí thư chi đoàn

ĐT: 0988233262

Email: lethuha280982@gmail.com

2

Phạm Thu Hương

Phó bí thư chi đoàn

ĐT: 0985878382

Email: huongpham251288@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thắm

Ủy viên

ĐT: 01239529588

Email: nguyentham222@gmail.com