Sinh hoạt khoa học: “Nghiên cứu về quyền con người trên góc độ phát triển con người và tiếp cận liên ngành” (29/12/2023)

Ngày 27.12.2023, thực hiện cập nhật các kiến thức mới theo hướng tiếp cận liên ngành, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “Nghiên cứu về quyền con người trên góc độ phát triển con người và tiếp cận liên ngành” tại trụ sở số 9A Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Buổi sinh hoạt đã thu hút sự tham gia của toàn thể viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Con người.

MỘT SỐ KẾT QUẢ KHOA HỌC NỔI BẬT CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI NĂM 2023 (18/12/2023)

Năm 2023 với tinh thần đoàn kết, tập thể lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người (Viện NCCN) từ Cấp ủy, Lãnh đạo viện mà đứng đầu là PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư chi bộ, Viện trưởng đến các tổ chức đoàn thể và toàn thể viên chức, người lao động của Viện đã chủ động phối hợp, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khoa học đề ra.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023 (02/01/2024)

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường tầng 3 Viện Nghiên cứu Con người, Lãnh đạo đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn Viện.