Toạ đàm khoa học quốc tế “An ninh nguồn nước ở khu vực Mê Kông: Hướng tới tương lai” (22/06/2024)

Chiều ngày 21/6/2024, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với nhóm chuyên gia trẻ Sumernet (SYP) thuộc Chương trình Summernet của Viện Môi trường Stockholm khu vực Châu Á tổ chức toạ đàm khoa học quốc tế với chủ đề “An ninh nguồn nước ở khu vực Mê Kông: Hướng tới tương lai” nhằm chia sẻ, thảo luận về những thành công và thách thức trong các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước và phát triển bền vững; tìm hiểu vai trò của các chuyên gia trẻ trong việc giải quyết những vấn đề này. Toạ đàm được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự.