Tập huấn “Bạo lực gia đình và kỹ năng phòng chống”

17/07/2012
Tháng 3 năm 2012, được sự đồng ý của UBND quận Hà Đông, phòng Văn hoá Quận đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kỹ năng trực thuộc Viện Nghiên cứu Con người tổ chức khoá tập huấn “Bạo lực gia đình & kỹ năng phòng chống” cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội trên toàn địa bàn quận Hà Đông.

Hiện nay, tình trạng bạo lực gia đình đang ngày càng gia tăng trong các gia đình Việt Nam và trên địa bàn Hà Nội. Những tác động tiêu cực của Kinh tế thị trường đã và đang gõ cửa đến từng gia đình và việc thiếu các kĩ năng đàm phán và giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình đã làm gia tăng tình trạng bạo lực gia đình. Tháng 3 năm 2012, được sự đồng ý của UBND quận Hà Đông, phòng Văn hoá Quận đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kỹ năng trực thuộc Viện Nghiên cứu Con người tổ chức khoá tập huấn “Bạo lực gia đình & kỹ năng phòng chống” cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội trên toàn địa bàn quận Hà Đông.

Tham dự khoá tập huấn có sự hiện diện của ông Phùng Quang Trung, Thường trực Ban chỉ đạo tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá Trung ương; bà Bùi Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Văn hoá Quận Hà Đông và hơn 100 cán bộ làm công tác xã hội trên địa bàn quận.

Khóa tập huấn được tổ chức 03 buổi vào các ngày 22/ 3 và 25/ 5 tại UBND phường Phúc La – Hà Đông – Hà Nội. Toàn bộ nội dung đợt tập huấn do TS. NguyễnNgọc Mai, chuyên gia về kỹ năng, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Kỹ năng Viện Nghiên cứu Con người soạn thảo và trực tiếp giảng dạy. Khoá tập huấn đã thu được thành công đáng kể về mặt tổ chức cũng như nội dung tuyên truyền, đã thu hút được nhiều ý kiến phản hồi. Các ý kiến tập trung vào các hình thức bạo hành, kỹ năng nhận biết và kinh nghiệm phòng chống. Đặc biệt xu hướng phụ nữ bạo hành phụ nữ được rất nhiều học viên nữ đưa ra và bàn luận.

Các buổi tập huấn đã cung cấp nhiều kinh nghiệm cho hoạt động công tác xã hội của đội ngũ cán bộ của Quận và Phường. Trung tâm tư vấn và đào tạo kỹ năng của Viện Nghiên cứu Con người cũng thông qua những hoạt động truyền thông này mà quảng bá sâu và rộng hơn về lĩnh vực hoạt động của Trung tâm và các lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

                                                TS.Nguyễn Ngọc Mai​

The older news.............................