Giai đoạn mới của kinh tế thế giới và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam (23/07/2020)

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi phân tích một số thay đổi của hệ thống kinh tế thế giới - một trong những nội dung cấu thành của bối cảnh quốc tế, và phác họa sự tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam hiện nay cần được tính đến khi xây dựng các chiến lược phát triển: chiến lược phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2021 - 2030 với tầm nhìn đến 2045.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 2016: PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CHO MỌI NGƯỜI (28/03/2017)

Ngày 21/3/2017, tại Stockholm (Thụy Điển) đã diễn ra lễ công bố Báo cáo Phát triển Con người Toàn cầu năm 2016 với chủ đề “Phát triển Con người cho Mọi người” (Human Development for Everyone).

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị Hành chính K115 (20/07/2020)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng ngày 17/7/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Giao thông Vận tải tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính cho các cán bộ quy hoạch quản lý cấp phòng tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Viện Nghiên cứu Con người có 03 cán bộ tham dự khóa học.