Một số cách thức đo lường An ninh con người (07/03/2017)

Bài viết này sẽ tập trung vào giới thiệu 07 cách đo lường phổ biến, gồm có: (1) đo lường an ninh con người dựa trên chỉ số nghèo đói tổng hợp do Gary King và Christopher Murray đề xuất (Gary King 2000); (2) chỉ số an ninh con người (HSI) của tác giả Bajpai Kanti (Bajpai 2000); (3) chỉ số mất an ninh con người (IHI) được nhóm các tác giả thuộc tổ chức Biến đổi môi trường toàn cầu và dự án an ninh con người (GECHS) thực hiện, đứng đầu là Steve Lonergan (Lonergan 2009); (4) bản đồ an ninh con người là cách thức đo lường được đề xuất bởi Taylor Owen (Owen 2008); (5) chỉ số an ninh con người phiên bản 1 (HSI version 1) (A.Hastings 2009)và (6) chỉ số an ninh con người phiên bản 2 (HSI version 2) (A.Hastings 2010)đều được David A.Hasting thiết lập và tính toán, (7) chỉ số mất an ninh con người (HISI) do Sascha và cộng sự của mình thực hiện (Sascha Werthes 2011).

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 2016: PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CHO MỌI NGƯỜI (28/03/2017)

Ngày 21/3/2017, tại Stockholm (Thụy Điển) đã diễn ra lễ công bố Báo cáo Phát triển Con người Toàn cầu năm 2016 với chủ đề “Phát triển Con người cho Mọi người” (Human Development for Everyone).