Giai đoạn mới của kinh tế thế giới và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam (23/07/2020)

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi phân tích một số thay đổi của hệ thống kinh tế thế giới - một trong những nội dung cấu thành của bối cảnh quốc tế, và phác họa sự tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam hiện nay cần được tính đến khi xây dựng các chiến lược phát triển: chiến lược phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2021 - 2030 với tầm nhìn đến 2045.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 2016: PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CHO MỌI NGƯỜI (28/03/2017)

Ngày 21/3/2017, tại Stockholm (Thụy Điển) đã diễn ra lễ công bố Báo cáo Phát triển Con người Toàn cầu năm 2016 với chủ đề “Phát triển Con người cho Mọi người” (Human Development for Everyone).

Công bố Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam (15/07/2020)

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức hội nghị công bố Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019: “Hành trình để thay đổi”.