HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

16/12/2022

Ngày 15/12/2022, Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022.

Tham dự có Chi ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể các đoàn viên công đoàn Viện. Tại phiên Hội nghị Tổng kết, đồng chí Lê Thị Tố Lam, chủ tịch công đoàn, chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Chủ tịch công đoàn trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết Công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Đặng Thị Quỳnh Anh trình bày Báo cáo tài chính của công đoàn, các đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao 100% bản báo cáo tổng kết và hương hướng nhiệm vụ năm 2023 cũng như báo cáo tài chính thu, chi năm 2022 của công đoàn, đồng thời bổ sung đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện công tác công đoàn trong năm tới.

Báo cáo chỉ rõ, tuy những tháng đầu năm hoạt động của công đoàn vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng các hoạt động vẫn được duy trì và thực hiện tốt như làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng chống dịch; bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động; làm tốt công tác phúc lợi và chăm lo cho đoàn viên, thăm hỏi các đoàn viên bị nhiễm bệnh do COVID-19; tổ chức hoạt động thắp hương tri ân các Liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn; nghĩa trang Vị Xuyên (Hà Giang), hoạt động về nguồn tại Cao Bằng; tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu cho con em viên chức trong Viện; tặng quà ngày 8/3 và 20/10 cho chị em phụ nữ,v.v. tất cả các công đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các đề tài nghiên cứu khoa học  (10 đề tài cấp cơ sở; 01 đề tài cấp Bộ) đã bảo vệ đúng hạn và đạt loại khá, 01 đề tài cấp Bộ đã bảo vệ cấp Bộ đạt loại xuất sắc.

 

 Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị cũng tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua của công đoàn năm 2022. Dựa trên tiêu chí tiêu chuẩn hướng dẫn, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bình bầu các danh hiệu thi đua. Kết quả: đồng chí Lê Thị Tố Lam bầu danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc tiêu biểu” đề nghị Viện Hàn lâm khen thưởng; đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mai được đề nghị khen thưởng Chuyên đề “Văn hóa, thể thao” và đồng chí Lê Thị Đan Dung được đề nghị khen thưởng Chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Công đoàn Viện khen.

Tại phiên Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và người lao động, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người và bà Lê Thị Tố Lam, chủ tịch công đoàn đồng chỉ trì

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến góp ý của công chức, viên chức và người lao động vào Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Viện năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; lấy ý kiến góp ý bản quy chế hành chính, quy chế chi tiêu nội bộ và các ý kiến khác liên quan như: việc tính KPI, tính phụ cấp trách nhiệm đối với vị trí thư ký tòa soạn, triển khai việc sửa chữa cơ sở vật chất theo kế hoạch đã được duyệt, v.v…

Hội nghị cũng được nghe đại diện Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới. Dựa trên tiêu chí tiêu chuẩn hướng dẫn, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí: Lê Thị Đan Dung, Lưu Thị Lịch và Nguyễn Thị Thắm.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi vui mừng chuẩn bị đón năm mới, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.

Lê Thị Thu Hà