Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.

13/12/2021

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, ban, bộ, ngành, địa phương và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các hoạt động kỷ niệm bao gồm:

Thứ nhất, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: không tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhưng tổ chức bằng các hình thức khác phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị với các sự kiện như sau: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm DầnGiỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022)Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022); Kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Thứ hai, kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam với các sự kiện gồm: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902-2022); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 - 7/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922–23/11/2022); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912–28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/2/1902–01/2/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902–05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912- 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Thứ ba, kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 (10/12/1952-10/12/2022).

Thứ tư, kỷ niệm các ngày lễ quốc tếKỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022); Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2022); Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818-5/5/2022); Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2022).

Thứ năm, kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác: Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm theo đề nghị của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, đơn vị.

Để triển khai tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

Đối với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cơ quan đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm nêu trên cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo quy định nhằm bảo đảm thống nhất trên toàn quốc về nội dung, chương trình lễ kỷ niệm.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền tổ chức kỷ niệm; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền; phối hợp thẩm định diễn văn kỷ niệm, các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm và hội thảo khoa học cấp quốc gia.

Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 bằng các hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.

Các báo, đài Trung ương, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng tới việc mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nguồn: Tin bộ tài chính (mof.gov.vn)

Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người

The older news.............................