Chú trọng bồi dưỡng phát triển Đảng từ các đoàn viên ưu tú của Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người

07/07/2022

Điều 44 trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên”. Mục tiêu của Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã nhấn mạnh cần chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng từ đoàn viên ưu tú, do đó, “Phát triển, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên” chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn thanh niên Viện Nghiên cứu Con người nói riêng trong việc phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để đào tạo tầng lớp kế cận cho tổ chức Đảng đảm bảo về “Chất và lượng”.

Trong suốt chặng đường lãnh đạo, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam luôn đề cao vị trí vai trò của thanh niên, coi thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là đội hậu bị tin cậy của tổ chức Đảng. Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người trẻ tuổi, ưu tú, giàu nhiệt huyết để đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác này, dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chi ủy và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người, đặc biệt là đồng chí Bí thư chi bộ - PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ TS. Nguyễn Đình Tuấn, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người luôn tích cực, chủ động, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đoàn viên được cống hiến, thể hiện từ đó phát hiện ra những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Trong bối cảnh tinh giản biên chế cũng như số lượng cán bộ, đảng viên nghỉ hưu ngày càng tăng, Viện Nghiên cứu Con người chưa có chỉ tiêu tuyển mới cán bộ, số lượng đoàn viên thanh niên ngày một giảm (hiện số lượng đoàn viên chiếm gần 30% tổng số viên chức, người lao động của đơn vị) nhưng đây vẫn là lực lượng nòng cốt để đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho Đảng. Hàng năm, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã chủ động rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch cụ thể đối với công tác phát triển đoàn viên ưu tú, sát với tình hình thực tế của chi đoàn và của đơn vị. Thường xuyên tổ chức các hoạt động, khuyến khích đoàn viên tham gia các phong trào uống nước nhớ nguồn, thi đua yêu nước, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng như: tham gia chương trình hiến máu tình nguyện; tham gia tổ covid cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, liên kết với các chi đoàn trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đóng góp ủng hộ “Quỹ trò nghèo vùng cao”, “mùa đông ấm, xuân yêu thương”, hoạt động tình nguyện dọn sạch bãi biển và tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa tại Nghệ An, tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình liệt sỹ,… Trong mọi hoạt động, các đoàn viên luôn hăng hái, nhiệt tình và luôn thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng. Thông qua các hoạt động nghĩa tình đó đã giúp các đoàn viên trưởng thành hơn, ngày càng thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình từ đó hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức và nhiệt huyết, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự nguyện xin gia nhập và tuyên thệ một lòng theo Đảng để đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước.

 

 

 

 

Một số hoạt động của đoàn viên Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người

 

Bên cạnh đó, Chi đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, Chi đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để các đoàn viên trẻ trong chi đoàn có động cơ đúng đắn, từ đó có hướng phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, thông qua các hình thức như: phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp đảng, tham gia lớp bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị,… để qua đó, các đoàn viên từng bước giác ngộ, củng cố  lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không ngừng đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thường xuyên cập nhật các chỉ đạo, các tin tức sinh hoạt của Viện về thực hiện các yêu cầu của BCĐ 35. Bên cạnh đó, Chi Ủy và Lãnh đạo Viện đã tạo điều kiện cho chi đoàn tổ chức/chủ trì hoặc đồng chủ trì các hoạt động khoa học trong đó có tọa đàm khoa học nhằm tạo diễn đàn học thuật chia sẻ, trao đổi hướng tới nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên. Chi đoàn đã giới thiệu cho Chi bộ những đoàn viên ưu tú để được xem xét, giới thiệu tham gia học cảm tình Đảng, đồng thời chi bộ đã phân công các đồng chí là Đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ các đoàn viên ưu tú cũng như giúp đỡ các đảng viên dự bị để kịp thời đưa ra các đề xuất, nhận xét cho các đoàn viên khi được xét kết nạp và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Việc xem xét, lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng, đề nghị cảm tình đảng, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đều đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và đúng quy định. Đến thời điểm tháng 7/2022, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã có 5/11 đoàn viên là đảng viên.

 


 

Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Huệ

 

Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo, sát sao của Chi ủy, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người, sự quan tâm và ủng hộ của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đã tạo điều kiện giúp các đoàn viên không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong học tập, làm việc để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chính là bổ sung các nhân tố bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, góp phần xây dựng Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người ngày càng phát triển vững mạnh./.

Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người