Sinh hoạt chuyên đề: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

07/04/2021

 

Tiếp nối tinh thần học tập từ Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai rộng rãi đến hơn một triệu đảng viên trên toàn quốc, ngày 6 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII”. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học tập, quán triệt Nghị quyết XIII của Đảng

Trong phát biểu tại buổi sinh hoạt, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người khẳng định thêm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với cần được thực hiện nghiêm tục với mục tiêu mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí cũng khẳng định, việc học tập Nghị quyết không chỉ dừng ở các buổi học tập trung, mà Chi bộ cùng các đảng viên cần quán triệt sâu sắc để vận dụng trong các công tác chuyên môn, công tác đảng và các công tác khác trong suốt nhiệm kỳ. 

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ đã được lắng nghe PGS.TSKH Lương Đình Hải và TS. Nguyễn Đình Tuấn trình bày tóm lược các điểm mới trong các văn kiện đại hội XIII theo 5 nội dung: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Đặc biệt PGS.TSKH Lương Đình Hải cùng các đồng chí đảng viên đã sôi nổi trao đổi, thảo luận về các điểm mới của Nghị quyết lần này so với các kỳ đại hội trước, và làm sao có thể gắn các điểm cốt lõi đổi mới này với nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của Viện trong quá trình triển khai.

Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư chi bộ và TS. Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ đã chúc mừng và trao giấy khen cho các đảng viên đã có thành tích xuất sắc năm 2020.

Thu Hà