Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2020: “Giới tuyến tiếp theo: Phát triển con người trong kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường”.

20/01/2021

Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2020 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) công bố tại Hà Nội ngày 16/12/2020 đánh dấu kỷ niệm 30 năm ra đời của Chỉ số Phát triển Con người (HDI) và Báo cáo Phát triển Con người (HDR) đầu tiên.

Báo cáo Phát triển Con người năm 2020 có chủ đề “Giới tuyến tiếp theo: Phát triển con người trong kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường”. Báo cáo này khám phá ranh giới tiếp theo của sự tiến bộ trong việc phát triển con người trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường.

Báo cáo giới thiệu một thước đo mới cho HDI. Nếu như chỉ số HDI trong 30 năm qua đo lường phát triển con người về y tế, giáo dục và thu nhập thì báo cáo này đưa ra sự điều chỉnh đối với HDI, trong đó đưa thêm các chỉ báo về lượng phát thải CO2 và mức tiêu thụ nguyên vật liệu trên đầu người thông qua chỉ số HDI điều chỉnh theo sức ép lên hành tinh (Planetary pressureadjusted HDI - PHDI). Chỉ số này cho biết mức độ hiểu biết về khả năng đạt được giá trị HDI cao song hành với việc sử dụng ít tài nguyên và phát thải ra môi trường. Chỉ số PHDI so sánh mức độ khí thải Cacbon đi-o-xit và tiêu thụ nguyên liệu trên đầu người tại từng quốc gia. Điều này cũng chỉ ra trách nhiệm to lớn của các quốc gia trong việc giảm các áp lực lên hành tinh thông qua việc thiết kế và thực thi các mô hình tăng trưởng, tiêu dùng một cách hài hòa hơn với môi trường và hỗ trợ các nước đang phát triển để chuyển đổi sang mô hình phát triển thân thiện hơn với môi trường.

Theo Báo cáo này, Việt Nam đã vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao, như một mốc đặc biệt quan trọng này trong quá trình phát triển của Việt Nam. Đáng chú ý, bất bình đẳng về thu nhập (19.1%) và hệ số Gini (35.7) của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất trong số các quốc gia được so sánh năm 2019. Đây là thành tựu không phải quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp nào cũng đạt được.

Báo cáo Phát triển con người toàn cầu năm 2020 cũng chỉ ra rằng Việt Nam đã và đang thực hiện tốt bình đẳng giới. Với Chỉ số Phát triển Giới là 0,997, Việt Nam đứng thứ 65 trong số 162 quốc gia và thuộc nhóm cao nhất trong 5 nhóm trên thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội đã đưa Việt Nam vào nhóm cao nhất trong 3 nhóm trên toàn cầu. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức về bất bình đẳng giới. Việt Nam vẫn nằm trong nhóm cuối trong 3 nhóm trên toàn cầu về mất cân bằng  giới tính khi sinh (1,12), bạo lực đối với phụ nữ (34,4%) và phụ nữ có tài khoản trong các tổ chức tài chính hoặc các nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ điện tử (30,4%). Dữ liệu còn cho thấy sự chênh lệch lớn hơn giữa các vị trí địa lý và các nhóm dân tộc thiểu số.

Thu Hà tổng hợp và giới thiệu

 

 

 

The older news.............................