HỘI NGHI TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, VÀ BÀN PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 CỦA CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI

24/12/2020

Tham dự Hội nghị có đồng chí Văn Thị Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), cùng toàn thể đảng viên chi bộ Viện Nghiên cứu Con người. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người; đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư và đồng chí Phạm Thị Tính, Chi ủy viên đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đình Tuấn thay mặt Ban chủ tọa trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 của chi bộ Viện Nghiên cứu Con người. Báo cáo đã phân tích bối cảnh thực hiện và các kết quả mà Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã đạt được trong năm 2020.  Trong năm 2020, các nhiệm vụ chính trị, khoa học được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và về cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ. Đây cũng là năm có những khởi sắc về số lượng các công trình công bố quốc tế (05 bài) và số viên chức, đảng viên trong đơn vị đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Chi bộ cũng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2021- 2025.

Đc Nguyễn Đình Tuấn Phó Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư Chi bộ thay mặt Ban chủ tọa trình bày phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, Chi bộ sẽ thực hiện đồng bộ công tác chỉ đạo chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học; đẩy mạnh công tác tu dưỡng đạo đức, bồi dưỡng tư tưởng chính trị song song với nâng cao trình độ chuyên môn cho đảng viên trong chi bộ; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của đảng viên và viên chức, người lao động trong Viện phục vụ tốt hơn nhiệm vụ giám sát, đánh giá đảng viên và phát triển tổ chức đảng.

Đc Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người trình bày Phương hướng hoạt động

Các ý kiến tại hội nghị nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2020 và đóng góp thêm vào phương hướng hoạt động năm 2021. Các ý kiến đều nêu ra tầm quan trọng của năm đầu trong thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021 - 2025 và các nghi ngại của tình hình dịch bệnh có thể làm cho kế hoạch bị ảnh hưởng. Do đó, chi ủy chi bộ nên xác định và có các dự báo sát và sớm để có kế hoạch phù hợp. Các định hướng hoạt động cũng cần theo sát đường hướng của Văn kiện đại hội XIII và định hướng hoạt động của Viện Hàn lâm,,… nhằm đảm bảo các hoạt động của Viện đã đề sẽ được thực hiện với kết quả cao nhất.

Đc Văn Thị Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội Nghị, đồng chí Phạm Thị Tính đã trình bày báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ năm 2020, trong đó 02/16 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 14/16 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đc Phạm Thị Tính, Chi ủy viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người trình bày

Báo cáo Đánh giá chất lượng đảng viên của Chi bộ năm 2020

Hội nghị kết thúc trong không khí vui mừng, toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người quyết tâm đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Phạm Thị Tính