HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI

23/12/2020

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có GS. TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam  - đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm; các đồng chí đại diện các phòng, ban của Viện Hàn lâm cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Con người.

Hội nghị đã nghe PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Viện trưởng, Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình hội nghị và trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người. Báo cáo đã trình bày những kết quả Viện Nghiên cứu đạt được trong năm 2020 trên các mặt: công tác quản lý, điều hành, công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động quốc tế, hoạt động thông tin-thư viện, xuất bản, tạp chí, công tác tổ chức và đào tạo, kế hoạch- tài chính hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Nhìn chung, các nhiệm vụ đã hoàn thành tốt, đảm bảo chất lượng khoa học, tiến độ và hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, minh bạch.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê trình bày dự tháo báo cáo

Hội nghị cũng được nghe một số ý kiến bổ sung hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết và phương hướng, trong đó các ý kiến tập trung vào phương hướng hoạt động năm 2021. Bao gồm: làm rõ hơn định hướng nghiên cứu con người, bổ sung tiêu chí và vận dụng chỉ số KPI trong đánh giá nghiên cứu, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, v.v…

Hội nghị cũng được nghe ý kiến của ông Trần Nam Trung, đại diện Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ngoài việc bổ sung, góp ý một số điểm để hoàn thiện dự thảo báo cáo, TS. Trần Nam Trung đã đánh giá cao những kết quả mà Viện Nghiên cứu Con người đã đạt được trong năm qua. Những thành công Viện đã đạt trong hoạt động khoa học với nhiều đề tài đã bảo vệ thành công, nhiều bài viết được xuất bản quốc tế đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của Viện nói riêng và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nói chung.

Ông Trần Nam Trung phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe bà Lê Thị Tố Lam, Chủ tịch Công đoàn, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả công tác thi đua và công bố Quyết định khen thưởng năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người. Cụ thể như sau: có 26 cán bộ, viên chức đạt “Lao động tiên tiến” trong đó có 03 viên chức đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”;  có 05 tập thể “Lao động tiên tiến”, và đề nghị cấp trên khen thưởng 02 tập thể lao động xuất sắc.

Toàn thể hội nghị đều nhất trí thông qua các định hướng và giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Viện Nghiên cứu Con người, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra.

Vũ Thanh