Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người năm 2020

15/12/2020

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người năm 2020 được tổ chức ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại phòng họp Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.

Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người và bà Lê Thị Tố Lam, Chủ tịch công đoàn Viện Nghiên cứu Con người đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Viện Nghiên cứu Con người vào dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Viện; dự thảo các quy chế liên quan đến hoạt động của Viện; dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

  Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê, thay mặt lãnh đạo Viện trình bày dự  thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người. Đồng chí Lê Thị Tố Lam, thay mặt BCH công đoàn trình bày tóm lược các quy chế hoạt động tại Viện. Đồng chí Lê Mạnh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019-2020 và chương trình công tác, hoạt động của năm tiếp theo.

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn bản đã nêu trên và biểu quyết thông qua. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022. Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 được bầu gồm 03 đồng chí: Nguyễn Thị Lê ; Lê Mạnh Hùng và Lưu Thị Lịch.

Hội nghị được nghe thông báo kết quả và danh hiệu thi đua khen thưởng của Viện năm 2020 và đề cử  danh hiệu “Gương mặt của năm” gửi lên cấp trên đề nghị khen thưởng. Theo đó, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê được hội nghị biểu quyết giới thiệu với tỉ lệ 100% ý kiến nhất trí.

Thu Hà