Hội thảo: Thúc đẩy phát triển dân tộc thiểu số- không để ai bị bỏ lại phía sau

04/05/2017

 

            Ngày 26 tháng 4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy phát triển dân tộc thiểu số - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

            Tham dự hội thảo có Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam, Đại diện các bộ, ban ngành, địa phương, các đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các chuyên gia và các đại biểu.

Toàn cảnh Hội thảo

            Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT cho biết: Với trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc UBDT sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhằm tạo chuyển biến về kinh tế xã hội rõ rệt hơn nữa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng các dân tộc; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở các cấp. Bà Louise Chamberlain, Giám đốc quốc gia của UNDP tại Việt Nam, cho biết trọng tâm của Hội thảo ngày hôm nay trùng với chủ đề của Báo cáo Phát triển con người mới nhất của UNDP, đó là tập trung vào hai câu hỏi: “Ai bị bỏ lại phía sau và vì sao”.

            Tại Hội thảo, ông Richard Marshall, Cố vấn chính sách về giảm nghèo và bảo trợ xã hội của UNDP Việt Nam đã đại diện công bố Báo cáo Phát triển con người toàn cầu của Liên hợp quốc 2016 với tiêu đề “Phát triển con người cho tất cả mọi người”. Báo cáo cho thấy mặc dù tiến bộ trung bình về phát triển con người được cải thiện trên mọi khu vực trên toàn cầu trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2015, nhưng một phần ba dân số thế giới vẫn tiếp tục sống với mức phát triển con người thấp, theo kết quả đo lường Chỉ số phát triển con người (HDI).

            Theo UNDP, hai nhóm bị tụt hậu ở Việt Nam là Dân tộc thiểu số và người di cư từ nông thôn ra thành thị. Bất bình đẳng đối với dân tộc thiểu số là vấn đề dai dẳng, đã có cải thiện nhưng khoảng cách vẫn còn rất lớn. Trong khi nghèo thu nhập của toàn quốc là 7% thì tỉ lệ này ở dân tộc thiểu số là 23%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là vị trí địa lý, hạn chế về cơ cấu, các định kiến xã hội về trao quyền, cơ hội và khả năng tiếp cận dịch vụ công.

                Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị để tái định hướng chính sách nhằm đảm bảo tiến bộ phát triển đến được với những nhóm tụt hậu nhất, đồng thời thúc đẩy quá trình cải cách các thị trường và thể chế toàn cầu theo hướng công bằng và tiêu biểu hơn.

            Hội thảo cũng được nghe hai báo cáo: “ Tổng quan thực trạng kinh tế- xã hội các dân tộc thiểu số” do TS. Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Ủy ban dân tộc trình bày và “Vấn đề thách thức về chăm sóc sức khỏe trẻ em dân tộc thiểu số” do TS. Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện MDRI, Chuyên gia tư vấn tiểu dự án PRPP-UBDT trình bày.

            Tại Hội thảo, các đại biểu cũng nêu một số gợi ý nhằm thúc đẩy phát triển các dân tộc thiểu số như: Luật hóa vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc trong hệ thống pháp luật quốc gia làm cơ sở thể chế hóa thành hệ thống chính sách; đổi mới cách tiếp cận và xây dựng chính sách cho vùng và dân tộc thiểu số đảm bảo yêu cầu khoa học và hiệu quả; thí điểm cơ chế Trung ương chỉ ban hành chính sách khung gắn với mục tiêu cụ thể cần đạt được và phân cấp cho địa phương tổ chức thực hiện chính sách để phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và phù hợp, hiệu quả của các chính sách...

            Trả lời cho câu hỏi làm thế nào để thúc đẩy phát triển dân tộc thiểu số ở Việt Nam, bà Louise Chamberlain – Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam - nhấn mạnh sự cần thiết của việc công khai thông tin khảo sát để các bên liên quan như các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và công chúng nói chung có thể tiếp cận và phân tích dữ liệu, từ đó hiểu rõ vì sao một số nhóm bị bỏ lại phía sau. “Chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân chính gây ra sự tụt hậu của nhóm dân tộc thiểu số, như thái độ, hành vi phân biệt đối xử khiến cho dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, không thể tham gia tích cực tại cộng đồng, trên thị trường và các hoạt động chính trị và kinh tế ở cấp địa phương cũng như cấp quốc gia,” bà Chamberlain nói. “Những thông tin định tính và từ góc nhìn của người dân tộc thiểu số sẽ giúp Chính phủ xây dựng chính sách và chương trình hiệu quả hơn nhằm đạt được Mục tiêu phát triển bền vững”

Thu Hà