Công bố báo cáo: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2016

05/04/2017

 

Sáng ngày 4/4/2017,  tại Hà Nội Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt nam  (UNDP) đã công bố báo cáo “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2016”. Tham dự lễ công bố có ông Kamal Malhotra, Trưởng đại diện thường trú của Liên hợp quốc (UN), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bà Beatrice Maser Mallor, đại sứ Thụy sĩ tại Việt Nam, Ông Jairo Acuna-Alfalo, cố vấn chính sách về thể chế đáp ứng và giải trình (UNDP New York), TS. Paul Schuler, chuyên gia quản lý chất lượng khảo sát PAPI của UNDP, TS. Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES), TS. Phạm Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước cùng đông đảo các nhà nghiên cứu và giới truyền thông.

PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Tính đến năm 2016, chỉ số papi đã được thực hiện qua 8 năm, trong đó 6 năm liên tiếp 2011-2016 được thực hiện trên tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước. PAPI bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần và hơn 90 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công. Chỉ số PAPI được cấu thành từ việc tính toán, tổng hợp từ hơn 5.700 biến số cấu thành chỉ tiêu, nhóm thành hơn 1.370 biến số cấu thành chỉ số thành phần và hơn 370 biến số cấu thành sáu lĩnh vực nội dung. Triết lý phát triển của PAPI lấy người dân là trọng tâm của quá trình phát triển, là “khách hàng” với đầy đủ khả năng đánh giá chất lượng phục vụ của nhà nước và chính quyền các cấp.

Khảo sát PAPI 2016 được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2016, 14.063 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 3 vấn đề được người dân cho là quan ngại nhất là đói nghèo, môi trường và việc làm với tỷ lệ lần lượt là 24,53%; 12,53% và 7,34%. Về vấn đề quyền sử dụng đất và người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phụ nữ ít có cơ hội đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với nam giới. Sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị ở cấp cơ sở cũng như trách nhiệm giải trình với người dân còn hạn chế. Tuy nhiên, dịch vụ hành chính công từng bước được cải thiện. Người dân nhìn chung hài lòng hơn với các thủ tục đăng ký cấp giấy phép xây dựng và dịch vụ hành chính cấp xã/phường cho giấy tờ tùy thân.

Có thể nói, báo cáo PAPI 2016 là một nguồn dữ liệu cơ sở để Chính phủ và chính quyền các cấp sử dụng cho việc theo dõi tiến độ thực hiện cải cách thể chế, chính sách, hành chính và cung ứng dịch vụ công trong giai đoạn 2016-2021, đồng thời, là một nguồn dẫn chứng cho cán bộ, công chức, viên chức, giới hoạt động thực tiễn, giới báo chí, các tổ chức xã hội, trong quá trình tìm kiếm các giải pháp khả thi nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân.

Nguyễn Thị Huệ