Ngày nước thế giới 2017: Nước thải

24/03/2017

Ngày nước thế giới 2017: Nước thải

Ngày nước thế giới được tổ chức vào 22/3 hàng năm và mỗi năm sẽ nhấn mạnh vào một vấn đề liên quan đến nước. Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2017 là nước thải với các chiến dịch hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Vấn đề nước thải được nêu trong Mục tiêu Phát triển bền vững (Mục tiêu 6.3) đòi hỏi tới năm 2030 cần “cải thiện chất lượng nước bằng cách giảm thiểu ô nhiễm, loại bỏ rác thải và giảm thiểu phát tán các hoá chất và nguyên liệu độc hại, giảm một nửa tỷ lệ nước thải chưa được xử lý và gia tăng đáng kể việc tái chế và tái sử dụng an toàn trên toàn cầu”.


Các thông tin và các con số

- Hơn 80% lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động trong xã hội trên toàn cầu được thải vào các hệ sinh thái mà không qua xử lý hoặc tái sử dụng. (Tính trung bình, các quốc gia có thu nhập cao xử lý khoảng 70% lượng nước thải phát sinh, trong khi đó tỷ lệ này giảm xuống còn 38% ở các quốc gia có thu nhập trên trung bình và 28% ở các quốc gia có thu nhập dưới trung bình. Ở các nước có thu nhập thấp, tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 8% (Sato và cộng sự, 2013).

- Hiện có 1,8 tỷ người đang sử dụng nguồn nước uống bị ô nhiễm. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nguy cơ mắc các bệnh tả, lị, thương hàn và bại liệt. Nguồn nước không an toàn, kém vệ sinh gây ra khoảng 842.000 ca tử vong mỗi năm.

- Có khoảng 663 triệu người hiện vẫn thiếu các nguồn nước uống an toàn

.- Tới năm 2050, gần 70% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố, hiện nay tỷ lệ này là 50%. Hiện tại, hầu hết các thành phố ở các quốc gia đang phát triển không có cơ sở hạ tầng đầy đủ và nguồn lực để giải quyết vấn đề quản lý nước thải một cách hiệu quả và bền vững.

- Cơ hội từ việc khai thác nước thải là rất lớn. Nước thải được quản lý an toàn có thể coi là nguồn bền vững với chi phí chi trả cho nước hợp lý, năng lượng, và các nguồn nguyên liệu có thể thu hồi khác.

- Các chi phí về quản lý nước thải được cân nhắc nhiều hơn do những lợi ích mang lại về sức khoẻ con người, phát triển kinh tế và môi trường bền vững, tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và các công ăn việc làm “xanh”.

Một số thông điệp truyền thông hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2017

1.Tiết kiệm và tái sử dụng nước thải để tránh lãng phí, cải thiện vòng tuần hoàn nước cho các sinh vật sống.

2. Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải để biến nước thải thành tài nguyên. 3. Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải đô thị để tưới, làm sạch đô thị và cho các không gian xanh.

4. Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải nông nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe người nông dân, người tiêu dùng và thúc đẩy an ninh lương thực.

 5. Sử dụng hiệu quả và giảm ô nhiễm nguồn nước là tiền đề phát triển bền vững tài nguyên nước, năng lượng và lương thực.

6 Hãy tắt vòi nước, ngừng xả rác, dầu mỡ và hóa chất vào hệ thống nước thải sinh hoạt.

7. Hãy thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây, rửa xe.

8. Ước tính trên 80% lượng nước thải toàn cầu không được tái sử dụng hoặc xả trực tiếp ra môi trường không qua xử lý. 

9. 1,8 tỷ người sử dụng nguồn nước uống bị nhiễm khuẩn, có nguy cơ gây các bệnh như tả, tiêu chảy, kiết lị, thương hàn và bại liệt. Mỗi năm có khoảng 842.000 người tử vong do sử dụng nguồn nước không an toàn và kém vệ sinh.

10. Khoảng 1,1 tỷ người trên thế giới chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch.

11. Đến năm 2050, gần 70% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố, hiện nay tỷ lệ này là 50%. Phần lớn thành phố ở các quốc gia đang phát triển hiện không có cơ sở hạ tầng đầy đủ và nguồn lực phù hợp để quản lý nước thải hiệu quả và bền vững.

12. Chi phí quản lý nước thải là không đáng kể so với những lợi ích đạt được về sức khỏe con người, phát triển kinh tế và môi trường bền vững. Quản lý nước thải còn tạo ra các cơ hội kinh tế mới và nhiều việc làm “xanh”. 
 13. Liên Hợp Quốc đặt ra mục tiêu phải hỗ trợ thực hiện các chương trình phát triển bền vững đảm bảo đến năm 2030, tất cả mọi người đều có khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và cải thiện các điều kiện vệ sinh thông qua việc giảm tỷ lệ nước thải chưa qua xử lý và tăng cường tái sử dụng nước an toàn. 
 14. Liên Hợp Quốc đặt ra mục tiêu phải xử lý và tái sử dụng nước thải an toàn góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về sức khỏe và tinh thần.

Thu Hà

Tham khảo thêm tại :

http://chuyentrang.monre.gov.vn/upload/13375/20170320/Final%20-%20Sach%20mong%2016-3%20(1).pdf 

The older news.............................