Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

28/12/2016

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đ/c Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đ/c Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đ/c Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Đ/c Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đ/c Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đ/c Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đ/c Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện các Bộ, ngành, các cơ quan TW, địa phương khác

Tham dự Hội nghị, về phía Viện Hàn lâm, có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; ủy viên Hội đồng khoa học; Thường vụ Công đoàn; Thường vụ Đoàn thanh niên; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Viện Hàn lâm; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện Hội cựu viên chức; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí chuyên ngành; Bí thư Đảng bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn các đơn vị trực thuộc. Hội nghị còn có sự tham dự của các chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm năm 2016.

Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm. Báo cáo đã tổng kết toàn diện các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm, nêu bật các kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra một số định hướng, giải pháp cho năm 2017.

Giáo sư Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017: chú trọng chất lượng và hiệu quả các công trình đề tài nghiên cứu các cấp; xây dựng các chương trình nghiên cứu liên ngành, đa ngành nhằm nâng cao năng lực liên kết và phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao bằng các chiến lược cụ thể, cơ chế đãi ngộ thích hợp; tục tăng cường kỷ luật lao động và kỷ cương hành chính và nâng cao ý thức tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xuất bản; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, khai thác triệt để các chương trình, dự án đào tạo nước ngoài; kết hợp giữa đào tạo dài hạn, trung hạn và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu; đổi mới toàn diện công tác quản lý khoa học; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, công tác nghiên cứu, đào tạo và phục vụ nghiên cứu; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội của Viện Hàn lâm. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chủ tịch nêu lên một số kiến nghị và đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành và địa phương hữu quan.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tựu trong công tác của Viện Hàn lâm và khẳng định, Viện Hàn lâm là nơi hội tụ trí tuệ của giới khoa học xã hội nhân văn cả nước. Trải qua  63 năm ra đời và phát triển, Viện Hàn lâm đã luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, thể hiện ở quy mô về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ - không thua kém nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội của các nước tiên tiến trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Viện Hàn lâm thường xuyên là nơi cung cấp tư vấn độc lập và khách quan cho Đảng, Chính phủ về những vấn đề liên quan đến khoa học xã hội quốc gia. Một trong những sứ mạng của Viện Hàn lâm là thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học xã hội Việt Nam, đóng góp có ý nghĩa và xứng đáng vào kho tàng tri thức của nhân loại, tạo ra các giá trị học thuật mang tầm thời đại đưa nền khoa học Việt Nam ngang tầm quốc tế; đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ ra những điểm hạn chế cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học trong bối cảnh mới.

Nhìn nhận kết quả công tác của Viện Hàn lâm, Thủ tướng cho rằng, trước yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn đặt ra.Viện Hàn lâm đã triển khai nhiều nghiên cứu quan trọng, qua đó, góp phần đưa ra nhiều gợi ý chính sách cho Đảng, Chính phủ liên quan đến nhiều vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh và xã hội. Trong hoạt động tư vấn chính sách, nhiều nghiên cứu của Viện đã góp phần tư vấn, tham mưu cho việc hoạch định chính sách xã hội của Đảng, Chính phủ, có cả những vấn đề liên quan đến an ninh, chủ quyền quốc gia.

Đặt vấn đề phát triển Viện Hàn lâm trước bối cảnh mới của đất nước, Thủ tướng cho rằng, tập thể cán bộ khoa học, nhà nghiên cứu của Viện Hàn lâm cần phấn đấu nhiều hơn nữa trong giai đoạn tới; đồng thời chỉ ra 4 yêu cầu cho định hướng phát triển của Viện Hàn lâm. Đó là: (1) Bên cạnh công tác nghiên cứu, Viện Hàn lâm phải luôn kịp thời nắm bắt nhịp thở của cuộc sống, của xã hội và thế giới cũng như bản sắc văn hóa – xã hội của Việt Nam, phải đưa ra được những dự báo có độ tin cậy cao, có các tư vấn đúng và trúng trọng tâm chính sách quản lý, quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; (2) Cần đánh giá, áp dụng thành tựu nghiên cứu khoa học nhân loại vào việc giải quyết các bài toán thực tế Việt Nam như sự phân cách giàu nghèo, vấn đề gia đình, đạo đức trong kinh tế thị trường… (3) Viện Hàn lâm phải là địa chỉ đỏ để các tổ chức, cá nhân trong cả nước đến đặt hàng giải quyết các bài toán mang tính xã hội cũng như là nơi cung cấp thông tin chuẩn mực về quan điểm của Đảng, Nhà nước một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác; (4) Tiếp tục tinh gọn bộ máy, áp dụng biện pháp quản lý phù hợp để thu hút nhân tài, phát huy tối đa nội lực, mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập có hiệu quả vào chuỗi giá trị tri thức nhân loại...

Thủ tướng đặt hàng đối với đội ngũ những nhà khoa học của Viện Hàn lâm 5 lĩnh vực: Thứ nhất, là nghiên cứu đề xuất xử lý các thể chế kinh tế - xã hội ràng buộc Việt Nam không phát triển được. Đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết tốt bài toán chuyển dịch lao động giữa các khu vực; Thứ hai, nghiên cứu đặc điểm địa lý kinh tế nhân văn từng vùng, miền để xây dựng chính sách phát triển kinh tế phù hợp nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Thứ ba, nghiên cứu, đề xuất phương phướng và giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy bản văn hóa sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng; Thứ tư, tập hợp luận cứ khoa học mang tính thuyết phục cao để làm cơ sở pháp lý bảo vệ chủ quyền quốc gia; Thứ năm, đề xuất cơ chế hữu hiệu hơn để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đưa Việt Nam đạt và vượt mục tiêu có trên 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Thủ tướng cũng đề nghị Viện Hàn lâm phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trở thành đối tác tương tác cùng nhau để tận dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, phục vụ cho nghiên cứu khoa học trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn hiện nay.

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp và kiến nghị, đề xuất về nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác của Viện Hàn lâm. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được tổng hợp, bổ sung đưa vào kế hoạch năm 2017 để triển khai thực hiện.

Thu Hà

Tham khảo thêm tại:

http://www.vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTucHoiNghiHoiThao/View_Detail.aspx?ItemId=1054

The older news.............................