Thảo luận bàn tròn khoa học và chính sách: Thách thức và cơ hội trong liên kết giữa Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) và Thiệt hại & Mất mát (L&D) với Thích ứng Biến đổi khí hậu (CCA) tại Việt Nam

19/10/2016

Sáng 18.10.2016, tại khách sạn Fortuna Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục, Môi trường và Phát triển- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (KH-KT) Việt Nam tổ chức thảo luận bàn tròn khoa học và chính sách: Thách thức và cơ hội trong liên kết giữa Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) và Thiệt hại & Mất mát (L&D) với Thích ứng Biến đổi khí hậu (CCA) tại Việt Nam.

Tham dự hội thảo có đại diện các nhà khoa học, nhà chính sách, doanh nghiệp, truyền thông, tổ chức phi chính phủ. Đông đảo cán bộ Viện Nghiên cứu Con người tham dự, trong đó PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc đã có bài trình bày tại hội thảo. GS.TS. Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam chủ trì thảo luận.

PGS.TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc trình bày tại Hội thảo

Hội thảo đã được nghe các báo cáo:

  1. Tổng quan đánh giá L&D và mối liên kết giữa CCA, DRR và L&D- cung cấp thông tin về báo cáo đánh giá quốc gia của dự án và thảo luận về mạng lưới đề xuất vai trò L&D trong DRM với bối cảnh của biến đổi khí hậu- tầm nhìn phát triển thích nghi với thiên tai, chia sẻ thông tin tới Hội nghị Khí hậu toàn cầu Liên Hợp Quốc COP 22 Morocco tháng 11/2016. Báo cáo này do GS.TS Nguyễn Hữu Ninh trình bày
  2. Hiện trạng về mối liên kết giữa CCA, DRR và L&D trong quản lý thiên tai liên quan tới các hiện tượng có tính hệ quả như El Nino (phân tích việc quản lý để thích ứng với El Nino 2015-2016) cũng như mối liên hệ với các hiện tượng thiên tai có liên quan trước đó trong lịch sử. Xem xét vai trò của khoa học, chính sách, hệ sinh thái, truyền thông, kinh tế, xã hội v.v... Báo cáo này do TS. Vũ Kiên Trung, Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày.
  3. Quản lý giảm thiểu rủi ro thiên tai, thiệt hại và tổn thất nhằm thích ứng biến đổi khí hậu: những thách thức ở Việt Nam nhìn từ yếu tố con người. Báo cáo nhấn mạnh con người và hoạt động của con người là một trong những yêu tố tiên quyết gây ảnh hưởng biến đổi khí hậu đồng thời khẳng định chính con người là yếu tố quan trọng trong công tác quản lý giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo này do PGS. TS. Trịnh Thị Kim Ngọc , Viện Nghiên cứu Con người trình bày
  4. Tầm nhìn phát triển thích nghi với rủi ro thiên tai: kinh nghiệm từ Hà Lan. Báo cáo này do TS. Đinh Hoàng Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Hợp tác quốc tế- Viện Nghiên cứu Phát triển VIDS, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan trình bày.
  5. Giải pháp bảo hiểm rủi ro thiên tai ở Việt Nam- thực tế và cơ hội. Báo cáo này do ông Nguyễn Mạnh Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) trình bày. Diễn giả giới thiệu sơ lược về VINARE, chỉ ra những gánh nặng từ thiệt hại không được bảo hiểm, bài học từ lũ lịt Thái Lan (2011) và giải pháp quản lý rủi do. Diễn giả giới thiệu đôi nét về bảo hiểm thiên tai, coi đó như một giải pháp giúp người dân quản lý và ứng phó với những thiệt hại, mất mát do thiên tai gây ra.
  6. Cơ hội dành cho khối doanh nghiệp tư nhân trong nỗ lực liên kết CCA, DRR và L&D để đưa ra giải pháp quản lý thiên tai thảm họa thông minh. Báo cáo do ông Vũ Trung Kiên, Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu CCRC và Microstep-MIS trình bày.

Các đại biểu tham dự đã phát biểu sôi nổi thảo luận về các nội dung được nghe, chia sẻ thông tin họ đã gặp phải liên quan tới quản lý rủi ro về thiên tai, các cách phòng ngừa rủi ro thiên tai đang áp dụng, việc hình thành liên kết CCA, DRR và L&D trong cộng đồng, hiệu quả của truyền thông, lợi ích của mối liên kết này với cộng đồng trong đó có khối doanh nghiệp.

Hội thảo đã góp phần phát triển mạng lưới quốc gia về liên kết CCA, DRR và L&D; hướng tới tạo dựng mối liên quan với liên kết về quan điểm của mỗi cá nhân và cộng đồng về tai biến thiên tai cũng như kết hợp với các cơ chế chuyển giao thiên tai và cơ hội của các bên liên quan.

Thu Hà