Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (28/12/2016)

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tọa đàm “Đối thoại quốc gia về Thực hiện kết luận của Ủy ban CEDAW cho kỳ báo cáo lần thứ 7 và 8 để đảm bảo Quyền Kinh tế của phụ nữ” (28/12/2016)

Sáng ngày 27/12/2016 tại Khách sạn Candle 287 Đội Cấn đã diễn ra buổi tọa đàm “Đối thoại quốc gia về Thực hiện kết luận của Ủy ban CEDAW cho kỳ báo cáo lần thứ 7 và 8 để đảm bảo Quyền Kinh tế của phụ nữ” do Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển (CGFED) cùng Mạng Giới và Phát triển Cộng đồng (GENCOMNET) thực hiện dưới sự hỗ trợ của IWRAW Asia Pacific (International Women’s Rights Actions Watch Asia Pacific)

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 (27/12/2016)

Ngày 26 tháng 12 năm 2015, Viện Nghiên cứu Con người tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Sự kiện Internet Day 2016 tại Hà Nội (22/12/2016)

Internet Day là sự kiện thường niên do Hiệp hội Internet Việt Nam khởi xướng nhằm cổ vũ cho sự phát triển Internet Việt Nam. Sự kiện Internet Day 2016 được Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức vào ngày 21/12/2016 tại khách sạn Sheraton, Hà Nội với chủ đề “How digital content contribute to the internet economy” (Sự đóng góp của nội dung số cho nền kinh tế Internet).

Hội thảo: VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI TRONG HOẠCH ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA ĐẢNG (01/12/2016)

Ngày 30-11-2016 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội thảo khoa học vói chủ đề “Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Đảng” do Ban Tuyên giáo TW cùng Viện Hàn lâm KHXHVN đồng chủ trì.

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM (28/11/2016)

Ngày 25 tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề nói trên với sự đồng chủ trì của Ban Kinh tế TW, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP). Tham dự và chủ trì cuộc Hội thảo có TSKH. Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW; TS. Cao Đức Phát, Uỷ viên TW Đảng, Phó Ban Kinh tế TW; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Bà Lousie Chamberlain, giám đốc UNDP tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có nhiều đại biểu là các Uỷ viên TW Đảng, lãnh đạo các Bộ, Ngành, các tỉnh, các địa phương, các đại biểu quốc tế, các tập đoàn, công ty, các hiệp hội, các Viện Nghiên cứu, các Học viện và các trường Đại học trong cả nước.

Thảo luận bàn tròn khoa học và chính sách: Thách thức và cơ hội trong liên kết giữa Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) và Thiệt hại & Mất mát (L&D) với Thích ứng Biến đổi khí hậu (CCA) tại Việt Nam (19/10/2016)

Sáng 18.10.2016, tại khách sạn Fortuna Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục, Môi trường và Phát triển- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (KH-KT) Việt Nam tổ chức thảo luận bàn tròn khoa học và chính sách: Thách thức và cơ hội trong liên kết giữa Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) và Thiệt hại & Mất mát (L) với Thích ứng Biến đổi khí hậu (CCA) tại Việt Nam.

Tiếp cận an ninh con người từ quan điểm phát triển con người (18/10/2016)

Cách tiếp cận đối với an ninh con người trong nghiên cứu phát triển con người được bắt nguồn từ cách tiếp cận của Mahhub ul Huq đối với an ninh con người. Cách tiếp cận an ninh con người của Mahhub ul Huq được chỉ ra trong bài viết của ông năm 1994 về điều cần lưu ý mới về phát triển con người (New imperative of Human Security).

ĐƯỜNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII (17/10/2016)

“Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016) là một nhiệm vụ mới, liên quan đến sự đổi mới tư duy về phát triển văn hóa phù hợp với tiêu chí của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thảo “Việc hình thành các tổ chức công đoàn trong khuôn khổ TPP và các vấn đề pháp lý liên quan đến điều chỉnh hoạt động của các tổ chức đó” (25/08/2016)

Ngày 24/8/2016 tại Hội trường 3D số 1, Liễu Giai – Hà Nội đã diễn ra Hội thảo về Việc hình thành các tổ chức công đoàn trong khuôn khổ TPP và các vấn đề pháp lý liên quan đến điều chỉnh hoạt động của các tổ chức đó do Viện Nhà nước và Pháp luật - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức.