Báo cáo Phát triển Con người của Trung Quốc (16/07/2008)

Trung Quốc là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất hiện nay. Với lợi thế là một quốc gia đông dân số nhất thế giới, Trung Quốc là một thị trường lớn và có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức như khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng và vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở nên cấp bách hơn bao giờ. Bốn báo cáo Phát triển con người của Trung Quốc vì vậy đã đề cập đến những thuận lợi và thách thức mà quốc gia này đang phải đối mặt để từ đó đề ra các chính sách phát triển bền vững trong đó đặt “con người” là trung tâm của quá trình phát triển. Báo cáo Phát triển con người đầu tiên của quốc gia năm 1997 đã tập trung vào vấn đề “Xoá nghèo và Phát triển con người” (Poverty Alleviation and Human Development), thảo luận các vấn đề về phân phối thu nhập, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng, giáo dục, dân số và di dân, vị thế của phụ nữ, việc làm, an sinh xã hội và tình trạng môi trường tự nhiên.  

Khoá học về Quyền Kinh tế, văn hoá, xã hội: lý luận và thực tiễn từ ngày 10-14/11/2008 tại Turku/Abo, Phần Lan (10/07/2008)

Khoá học 1 tuần sẽ cung cấp cho những người tham gia những hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực quyền kinh tế, xã hội và văn hoá. Các tài liệu của khoá học rất phong phú để giúp cho những người tham gia khoá học có cơ hội được phân tích, nhìn nhận, đánh giá về cơ sở lý luận và thực tiễn của nhóm quyền kinh tế, xã hội và văn hoá trên thế giới.

Báo cáo Phát triển Con người của Lào (10/07/2008)

Tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng tới nay, Lào đã thực hiện được 3 Báo cáo Phát triển con người. Báo cáo đầu tiên công bố năm 1998 với tiêu đề “Tình hình phát triển con người” đã phản ánh khá đầy đủ về thực trạng phát triển con người ở quốc gia này.

Báo cáo Phát triển Con người Campuchia 2007 (09/05/2008)

Với tiêu đề “Mở rộng cơ hôi cho vùng nông thôn Campuchia” Báo cáo Phát triển Con người của Campuchia năm 2007 đưa ra cái nhìn tổng quát về các vấn đề quan trọng liên quan tới công bằng và phát triển bền vững khu vực nông thôn như vấn đề đất đai, nông nghiệp, năng lượng, dịch vụ xã hội và quản lý

Phát triển con người Việt Nam 1999 – 2004: Những thay đổi và xu hướng chủ yếu (09/05/2008)

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở Báo cáo quốc gia phát triển con người Việt Nam 2006 do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với nhiều cơ quan trong nước tổ chức soạn thảo với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc – UNDP   

Báo cáo phát triển con người của Liên Hợp Quốc 2006: Không chỉ là sự khan hiếm - Quyền lực, đói nghèo và cuộc khủng hoảng toàn cầu về nước (09/05/2008)

Báo cáo phát triển con người năm 2006 xem xét vấn đề có tác động rất lớn đối với tiềm năng cũng như sự phát triển của con người trong quá trình hướng tới những mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs): đó là vấn đề khủng hoảng toàn cầu về nước.    

Viện Nghiên cứu Con người tổng kết công tác năm 2007 (05/03/2008)

Ngày 28 tháng 12 năm 2007, Viện Nghiên cứu Con người đã tổng kết công tác năm 2007. Đến dự lễ tổng kết có các đại diện các ban chức năng của Viện Khoa học xã hội Việt Nam: PGS.TS Mai Quỳnh Nam - Trưởng ban tổ chức cán bộ, TS. Nguyễn Ngọc Tuấn - quyền Trưởng ban Hợp tác quốc tế, PGS. TS Trần Đình Hảo - Chủ tịch công đoàn. Tại lễ tổng kết, PGS.TS Phạm Thành Nghị - Phó viện trưởng phụ trách – đã báo cáo công tác của Viện năm 2007 và kế hoạch công tác năm 2008

Báo cáo phát triển con người 2007/2008:Chống lại sự thay đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách (29/11/2007)

Sự thay đổi khí hậu là thách thức đối với sự phát triển con người của thế kỷ 21. Thất bại trong việc đối phó lại với thách thức này sẽ cản trở và sau đó là làm đảo ngược những nỗ lực quốc tế trong việc giảm đói nghèo. Các nước nghèo nhất và những công dân dễ bị tổn thương nhất sẽ là những đối tượng chịu sự tác động sớm nhất và tồi tệ của tình trạng này cho dù họ không phải là đối tượng chính gây ra tình trạng này. Trong tương lai, không một nước nào- dù là giàu có hay có quyền lực- là không bị tác động của sự nóng lên toàn cầu.

Tập huấn “Lập kế hoạch chiến lược cho cán bộ các trường đại học Việt Nam 2006” (14/06/2007)

Từ ngày 5 tháng 12 đến 21 tháng 12 năm 2006, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với Khoa sư phạm - Đại học quốc gia Hà Nội đã tổ chức khoá tập huấn “Lập kế hoạch chiến lược cho cán bộ các trường đại học Việt Nam 2006”. Đây là hoạt động của tiểu dự án “Tư vấn đào tạo lập kế hoạch chiến lược cho cán bộ các trường đại học Việt Nam” do PGS.TS. Phạm Thành Nghị, Viện Nghiên cứu Con người làm giám đốc trong khuôn khổ Dự án Giáo dục đại học sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ cải cách nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học cho hệ thống các trường đại học của Việt Nam

Các tin cũ hơn.............................