HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI (19/12/2022)

Sáng ngày 16/12/2022, Viện Nghiên cứu Con người đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 (16/12/2022)

Ngày 15/12/2022, Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022.

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận y tế, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về chăm sóc sức khoẻ toàn dân (05/12/2022)

Để phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, Nhà nước đã ban hành hệ thống các luật, văn bản quy phạm pháp luật nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, trong đó có những chính sách phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các DTTS. Việt Nam cam kết thực hiện Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và bảo hiểm y tế toàn dân thể hiện thông qua việc ban hành các quyết định, nghị quyết, nghị định và luật về CSSK cho người DTTS. Việc người dân nói chung và người DTTS nói riêng được chăm sóc y yế tốt hơn chính là căn cứ quan trọng góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng về đoàn kết dân tộc, chống các tư tưởng thù địch, chống phá.

Đoàn công tác Viện Nghiên cứu Con người tham dự Hội thảo và làm việc tại Đại học Palacky, Cộng Hoà Séc (01/12/2022)

Theo thư mời của Đại học Palacky-Cộng hoà Séc, Viện Nghiên cứu Con người đã có một đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Cộng hoà Séc, bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng; TS. Vũ Thị Thanh, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển con người và Nguồn lực con người; TS. Lê Thị Đan Dung, Trưởng phòng Nghiên cứu Con người-Xã hội-Môi sinh.

Quan điểm của Đảng về phát triển con người tại đại hội lần thứ XIII (11/11/2022)

Quan điểm của Đảng về phát triển con người, đề cao nhân tố con người, coi trọng và quan tâm xây dựng văn hoá, con người Việt Nam được thể hiện xuyên suốt thông qua Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Hội nghị tập huấn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (18/10/2022)

Ngày 13 thánh 10 năm 2022, Viện Nghiên cứu Con người và Viện Ngôn Ngữ học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ theo Quyết định số 60/QĐ-NNH ngày 10 tháng 10 năm 2022.

Hội nghị phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (25/08/2022)

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo Kế hoạch số 586-KH/ĐU ngày 16/8/2022, sáng ngày 25 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: Phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành tại Hội nghị lần thứ 5, khóa XIII. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng chủ trì hội nghị.

Thư cảm ơn (12/08/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Con người xin được gửi lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc nhất đến Quý Viện, Tạp chí và các đại biểu đã tham dự, chúc mừng nhận dip Kỉ niệm 20 ngày thành lập Tạp chí Nghiên cứu Con người . Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Quý Viện, Tạp chí, đại biểu.

Sinh hoạt chuyên đề: Nghiên cứu, khai thác, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (10/08/2022)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 - Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác tuyên truyền năm 2022, sáng ngày 09/08/2022, tại Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2022 với nội dung: Nghiên cứu, khai thác, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” cùa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2022). Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí trong Chi uỷ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (10/08/2022)

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác tuyên truyền năm 2022, sáng ngày 09 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm Phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành tại Hội nghị lần thứ 5, khóa XIII tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Các tin cũ hơn.............................