Xét duyệt đề cương cấp cơ sở năm 2014

03/03/2014

Ngày 18 tháng 2 năm 2014 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2014.

Đề tài cấp cơ sở năm 2014 gồm:

1.Bảo tồn văn hóa vì mục tiêu phát triển con người của cộng đồng cư dân tái định cư trong các dự án thủy điện ở miền núi Việt Nam do CN. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu việc bảo tồn văn hóa của cộng đồng cư dân tái định cư trong các dự án thủy điện ở miền núi Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người.

2.Những nguyên nhân văn hóa của tình trạng đói nghèo ở đồng bào dân tộc H’mông, huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang do ThS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm

Mục tiêu là làm rõ những nguyên nhân văn hóa của tình trạng đói nghèo ở các hộ gia đình đồng bào dân tộc H’mông, huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp về văn hóa để khắc phục tình trạng đói nghèo đó.

3.Vai trò của truyền thông trong xóa bỏ bất bình đẳng giới ở Hà Nội hiện nay do ThS. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm

Đề tài nhằm mục tiêu nghiên cứu vai trò của truyền thông trong xóa bất bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hà Nội kể từ khi có Luật bình đẳng giới đến nay; Chỉ ra một số vấn đề đang đặt ra và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò của truyền thông trong việc xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4.Xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai hiện nay vì mục tiêu phát triển con người: từ chính sách đến thực tiễn do ThS. Phạm Thu Hương làm chủ nhiệm

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài : Đề tài nhằm làm rõ hơn về chính sách và thực tiễn về xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai từ 2001 đến nay vì mục tiêu phát triển con người

5.Sự thích ứng nghề nghiệp của lao động trẻ (Qua khảo sát tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) do ThS. Bùi Thị Hiền Hòa làm chủ nhiệm

Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích thực trạng thích ứng nghề nghiệp của cán bộ nghiên cứu trẻ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Và đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cán bộ nghiên cứu trẻ ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có khả năng thích ứng nhanh với nghề nghiệp.

6.Vai trò của vốn xã hội đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn hiện nay (tiếp cận lý thuyết) do ThS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh làm chủ nhiệm

Mục tiêu làm rõ vai trò của vốn xã hội đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn xã hội trong các doanh nghiệp đó.

7.Vấn đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản của người dân miền núi phía Bắc vì mục tiêu phát triển con người do ThS. Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm

Mục tiêu chính nghiên cứu thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân miền núi phía Bắc vì mục tiêu PTCN, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe sinh sản của người dân miền núi phía Bắc vì mục tiêu PTCN.

8. Một số vấn đề trong việc trang bị kĩ năng sống để hoà nhập cộng đồng cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật (nghiên cứu tại trường giáo dưỡng) do ThS. Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm

Đề tài tập trung phân tích thực trạng và xác định một số vấn đề của việc trang bị kĩ năng sống cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại một số trường Giáo dưỡng; Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kĩ năng sống cho đối tượng này chuẩn bị tâm thế hòa nhập cộng đồng sau khi ra trường.

9. Thực trạng tiếp cận việc làm của người nghèo ở Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ phát triển con người do ThS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm

Mục tiêu Phân tích thực trạng tiếp cận việc làm của người nghèo ở Việt Nam hiện nay từ góc độ phát triển con người; Đề xuất một số kiến nghị nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho người nghèo vì mục tiêu phát triển con người.

10. Quản lý cộng đồng trong bảo vệ và khai thác môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững (tiếp cận lý thuyết) do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm

Mục tiêu  Nghiên cứu  cơ sở lý luận của quản lý cộng đồng trong bảo vệ và khai thác môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững; Nghiên cứu một số mô hình quản lý cộng đồng trong bảo vệ và khai thác môi trường trên thế giới và khả năng ứng dụng vào Việt Nam

11. Đảm bảo sinh kế bền vững của người dân dưới tác động của các dự án phát triển liên quan đến thu hồi đất ở Đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam do ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm

Mục tiêu nghiên cứu đảm bảo sinh kế bền vững người dân dưới tác động của một số dự án phát triển liên quan đề thu hồi đất ở Đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam; Đề xuất kiến nghị đảm bảo sinh kế bền vững người dân dưới tác động của một số dự án phát triển liên quan đề thu hồi đất ở Đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam

12.Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhìn từ góc độ bảo đảm thực thi quyền con người tại Việt Nam: Một số vấn đề lý luận do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm

Mục tiêu chính là nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong vấn đề bảo đảm thực thi quyền con người; Kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật và các chế tài tăng cường biện pháp bắt buộc đối với các doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm xã hội.   

13. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở Việt Nam hiện nay do ThS. Trần Anh Văn làm chủ nhiệm

Mục tiêu nghiên cứu chính là làm rõ một số lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng học sinh năng khiếu và những chính sách về bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở Việt Nam hiện nay.

14. Một số vấn đề lý luận về chỉ số hạnh phúc và khả năng ứng dụng trong thực tiễn do TS. Nguyễn Ngọc Trung làm chủ nhiệm

Mục tiêu làm rõ một số lí luận về chỉ số hạnh phúc và khả năng áp dụng các chỉ số đó ở Việt Nam.

15. Một số giải pháp nhằm nâng cao kĩ năng nghiên cứu khoa học về con người do ThS. Lê Thị Thu Hà làm chủ nhiệm

Mục tiêu là thông qua các chuyên đề được triển khai cụ thể giúp cho các cán bộ nghiên cứu trẻ hoàn thiện và nâng cao các kĩ năng nghiên cứu khoa học về con người.

16.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong cộng đồng ngư dân nhằm khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên ven biển ở Việt Nam do ThS. Nông Bằng Nguyên làm chủ nhiệm

Mục tiêu Nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực ở cộng đồng dân cư ven biển Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa bàn này trong giai đoạn hiện nay.

Sau khi các chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt đề cương nghiên cứu là phần nhận xét của Hội đồng xét duyệt đề cương. Hội đồng đánh giá cao tính tích cực, chủ động và định hướng mục tiêu nghiên cứu rõ ràng của các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở. Bên cạnh đó, là những góp ý cụ thể về việc triển khai một đề tài nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu, tính logic  nghiên cứu… cũng được Hội đồng chỉ ra đối với từng đề tài để các chủ nhiệm rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai nghiên cứu. Ngoài những nhận xét, đánh giá và đưa ra những góp ý là phần trao đổi giữa chủ nhiệm đề tài với Hội đồng xét duyệt đề cương nhằm thống nhất về nội dung, phương pháp nghiên cứu sau khi đề cương đã được phê duyệt. Cuối cùng Hội đồng bỏ phiếu thông qua đề cương để triển khai nghiên cứu chính thức. 100% số phiếu đồng ý thông qua sau khi các đề cương được chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng xét duyệt đề cương.

Nguyễn Thị Nga

The older news.............................