Sinh hoạt khoa học đề tài cấp Bộ "Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người- Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Nguyên".

18/10/2013

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2013, tại Hội trường Viên Nghiên cứu Con người, đề tài khoa học cấp Bộ “Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền quyền con người (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Nguyên)” do Th.s Phạm Thị Tính (Viện Nghiên cứu Con người) làm chủ nhiệm đã có buổi báo cáo về nội dung và bộ công cụ nghiên cứu của đề tài trước toàn thể cán bộ trong Viện. Buổi báo cáo của đề tài gồm hai phần.

Phần 1. Về nội dung nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày những vấn đề chung lý luận, phương pháp luận và cách tiếp cận về chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người. Chăm sóc sức khỏe ban đầu (Primary Health Care – PHC) lần đầu tiên được đề cập tại Hội nghị quốc tế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Qũy cứu trợ nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) đồng tổ chức tại Alma Ata (thủ đô cộng hoà Kazăcstan thuộc Liên xô cũ) từ 6-12 /9/1978 với sự tham dự của đại diện 134 chính phủ và 67 các tổ chức quốc gia và quốc tế, trong đó có Việt Nam, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các cơ quan liên quan của WHO và UNICEF. Hội nghị đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong công tác chăm sóc sức khoẻ và đề cập đến khái niệm, nội dung, nguyên lý và các khía cạnh quan trọng của PHC. Khái niệm PHC là những chăm sóc sức khỏe thiết yếu, dựa trên phương pháp và kỹ thuật thực hành, đưa đến tận cá nhân và từng gia đình trong cộng đồng, được mọi người chấp nhận thông qua sự tham gia đầy đủ của họ với giá thành mà họ chấp nhận được để tiếp tục quá trình phát triển với tinh thần tự lực cánh sinh nhằm nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi sức khỏe, để đạt sức khỏe cao nhất có thể được cho tất cả mọi người. PHC dựa trên quyền là tích hợp các quyền và những nguyên tắc liên quan trong quá trình thiết kế, triển khai thực hiện, theo dõi và đánh giá các chính sách và chương trình liên quan đến sức khỏe.

Phần 2. Chủ nhiệm đề tài trình bày bộ công cụ điều tra thực địa nhằm xin ý kiến góp ý của các cán bộ có kinh nghiệm về điều tra thực địa cũng như nội dung khoa học của câu hỏi nhằm mục đích hoàn thiện bộ công cụ chuẩn bị cho đợt điều tra sắp tới. Bộ công cụ được triển khai dựa trên các khái niệm đã được xác lập liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. Nhìn chung, các cán bộ đều cho rằng bộ công cụ điều tra của đề tài là phù hợp với nội dung nghiên cứu gồm các chiều cạnh: nhận thức của người dân về quyền con người, quyền được chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực tiễn việc thực hiện quyền này thông qua các tiêu chí về quyền được khám và điều trị bệnh, quyền được phòng và kiểm soát dịch bệnh, quyền được cải thiện dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, quyền về nước sách và vệ sinh môi trường, quyền được giáo dục sức khỏe, quyền được tiêm chủng mở rộng và tiêm phòng v.v... Bên cạnh việc đánh giá những điểm mạnh của bộ công cụ, các cán bộ cũng đóng góp ý kiến chỉnh sửa một số nội dung chưa sát thực, chưa logic để đề tài chỉnh sửa cho phù hợp, nhằm thu được những thông tin đáp ứng mục đích nghiên cứu của đề tài.

Lê Thị Thu Hà

 

The older news.............................