Sinh hoạt khoa học đề tài cấp Bộ: "Hiện tượng vô cảm trong xã hội Việt Nam hiện đại”.

14/08/2013

Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2013 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi báo cáo khoa học thuộc đề tài cấp Bộ “Hiện tượng vô cảm trong xã hội Việt Nam hiện đại” do TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm. Báo cáo gồm hai phần chính. Phần một tác giả trình bày về phần lý thuyết và phần hai tập trung vào việc trao đổi quanh hiện tượng vô cảm mà trong thực tế chúng ta đã gặp.

Phần một, báo cáo tập trung trình bày về phần lý luận của hiện tượng vô cảm. Báo cáo đã trình bày và phân tích cụ thể về hiện tượng vô cảm từ các vấn đề về bản chất của vô cảm, các thuộc tính của vô cảm đến các biểu hiện và các hệ lụy của vô cảm. Từ những kiến thức như tâm lý học xã hội, tâm lý học tội phạm, tác giả đã lý giải nguyên nhân hình thành vô cảm, để từ đó đưa ra các giải pháp và cũng như những sáng kiến đề xuất của cộng đồng nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tác động của các vấn đề xã hội dẫn đến hiện tượng vô cảm.

Phần hai, trao đổi về hiện tượng vô cảm mà đã trải nghiệm trong cuộc sống. Với phương pháp thảo luận nhóm, chủ nhiệm đề tài và cán bộ của Viện Nghiên cứu Con người đã đưa ra và thảo luận rất sôi nổi về các trải nghiệm mà mỗi cá nhân đã gặp trong cuộc sống hàng ngày liên quan hiện tượng vô cảm như: gặp người bị nạn không ai muốn giúp, hoặc gặp trẻ em bị lạc không ai hỏi để giúp đỡ, vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề y đức v.v.... Cuối cùng là các hướng giải quyết cũng đã được đưa ra từ chính cán bộ nghiên cứu của Viện. Các hướng giải quyết này cũng đã được trao đổi nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả nhất để có thể giảm thiểu hiện tượng vô cảm trong xã hội hiện nay.

Đề tài là công trình nghiên cứu khoa học hay, có tính ứng dụng rất cao nên tạo được sự quan tâm của đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện nhất là cán bộ nghiên cứu trẻ.

Nguyễn Thị Nga

The older news.............................