Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020

27/11/2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, trong buổi chiều các ngày 23/11, 24/11, 26/11 và sáng 27/11/2020, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra các buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020, cụ thể các đề tài như sau:

1.     “Nghiên cứu thông điệp về phát triển con người trên Tạp chí Nghiên cứu Con người (giai đoạn 2002-2019)” do ThS Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm

2.     “Di cư và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe: nghiên cứu trường hợp thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” do NCS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm

3.     “Việc làm bền vững của người lao động phi chính thức hiện nay từ góc độ quyền tại nơi làm việc (Nghiên cứu trường hợp tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội)” do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm

4.     “Vấn đề an ninh cá nhân của lao động Việt Nam tại một số nước Châu Á giai đoạn 2015-2020” do TS. Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm

5.     “Lao động, việc làm ở Việt Nam từ 2011 đến nay: một số vấn đề đặt ra từ góc độ phát triển con người” do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm

6.     “Nghiên cứu một số nét văn hóa đặc trưng của người Tày ở huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn”, do TS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm

Hội đồng đã nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày tóm lược các kết quả nghiên cứu chính của đề tài, các kết quả nghiên cứu đều chỉ ra đã đáp ứng được các mục tiêu theo hợp đồng được duyệt.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các chủ nhiệm đề tài và tập thể tác giả, và cho rằng các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, có đóng góp vào các kết quả nghiên cứu chung của phòng nghiên cứu cũng như của viện Nghiên cứu Con người. Đồng thời, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý, các hạn chế cần sửa chữa cho các tác giả hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài.

Trên cơ sở góp ý của Hội đồng, các chủ nhiệm đề tài nhất trí chỉnh sửa lại báo cáo tổng hợp và làm các thủ tục để thanh lý hợp đồng theo đúng quy trình. Theo kết quả đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu, 6/6 đề tài cấp cơ sở năm 2020 nghiệm thu đợt này được thông qua và xếp loại Khá.

Nguyễn Thị Huệ

The older news.............................