Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2019-2020: "Nghiên cứu việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên nữ dân tộc thiểu số ở Lai Châu từ góc độ phát triển con người".

09/09/2020

 

          Sáng ngày 8/9/2020, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2019-2020: Nghiên cứu việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên nữ dân tộc thiểu số ở Lai Châu từ góc độ phát triển con người, do TS. Lê Thị Đan Dung làm chủ nhiệm. Tới dự buổi nghiệm thu có đại  diện Ban Quản lý khoa học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. thành viên đề tài và viên chức của Viện Nghiên cứu Con người.

          Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người- Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thi, Viện Gia đình và Giới- Phản biện 1; TS. Trần Minh Hằng, Viện Dân tộc học- Phản biện 2; TS. Trần Thơ Nhị, Đại học Y Hà Nội- Ủy viên hội đồng; TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện Nghiên cứu Con người- Ủy viên hội đồng; NCS. Lê Mạnh Hùng- Viện Nghiên cứu Con người, thư ký HC.

          Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm lược các kết quả nghiên cứu chính của đề tài.

          Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao tinh thần làm việc tập thể tác giả và cho rằng đây là đề tài có ý nghĩa về mặt thực tiễn cao, có đóng góp vào bức tranh nghiên cứu sức khỏe sinh sản của vị thành niên dân tộc thiểu số từ cách tiếp cận phát triển con người. Kết quả đề tài đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra.

          Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài, như: tổng quan thêm một số tài liệu về vị thành niên và dân tộc thiểu số; nội dung nghiên cứu nên trình bày theo trình tự, lát cắt nào để tránh sự lặp lại và đảm bảo logic vấn đề; cần làm nổi lên những phát hiện mới trong nghiên cứu này; chuẩn hóa số liệu bảng biểu; cân đối phần giải pháp so với toàn bộ nội dung, nên đi từ giải pháp chung đến riêng, v.v…

          Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài Đạt yêu cầu, đảm bảo các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Đề nghị chủ nhiệm đề tài xem xét, hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý của Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ trình nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thu Hà

 

The older news.............................