Xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ "Giáo dục tài chính cá nhân cho sinh viên Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp"

19/06/2020

 

Ngày 17 tháng 06 năm 2020, dưới sự chủ trì của TS. Đào Thị Minh Hương, Phó Viện trưởng, Chủ tịch các Hội đồng xét duyệt, Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành các buổi xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Bộ năm 2020-2021 “Giáo dục tài chính cá nhân cho sinh viên Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp”  do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê làm chủ nhiệm. Tham dự các buổi xét duyệt có đại diện Ban Quản lý Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, lãnh đạo Viện, chủ nhiệm đề tài và cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người. Bên cạnh các nhà khoa học trong Viện, Hội đồng xét duyệt có sự hiện diện của các nhà khoa học là các chuyên gia trên lĩnh vực tài chính, giáo dục tài chính cá nhân đến Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính.

Tại buổi xét duyệt, sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh đề cương, ý tưởng nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã có những nhận xét, góp ý chi tiết cho đề tài. Phần lớn các góp ý kiến tập trung vào làm rõ hướng tiếp cận, giới hạn nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cách chọn mẫu khảo sát... Trên cơ sở đó, chỉ ra kết cấu, nội dung trong từng chương, mục của đề tài, đồng đã đưa ra định hướng và chỉnh sửa tên để phù hợp với ý tưởng nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng đã nhất trí thông qua thuyết minh và yêu cầu chủ nhiệm đề tài tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng, hoàn thiện đề cương, thuyết minh đề tài và nộp lại đề cương đã chỉnh sửa theo đúng thời gian quy định. 

Phát biểu kết luận, thay mặt Hội đồng xét duyệt, TS. Đào Thị Minh Hương đã đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài, và cho rằng vấn đề nghiên cứu của đề tài là mới, có tính khả thi đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra hiện nay không chỉ dành cho tầng lớp sinh viên mà còn có ý nghĩa đối với các nhóm đối tượng khác trong xã hội.

Lê Mạnh Hùng

 

 

 

 

The older news.............................