Xét duyệt đề cương hệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 và cấp Bộ năm 2021-2022

27/04/2020

 

Tham dự các buổi xét duyệt có đại diện Ban Quản lý Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, lãnh đạo Viện, chủ nhiệm đề tài và cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người. Bên cạnh các nhà khoa học trong Viện, Hội đồng xét duyệt các đề tài luôn có sự hiện diện của ít nhất 02 nhà khoa học là các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau đến từ Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Kinh tế Chính trị Thế giới, Viện Gia đình và Giới, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Nhà nước và Pháp Luật, Trung tâm Phân tích và Dự báo

Danh sách các đề tài cấp cơ sở năm 2021 được xét duyệt gồm:

 1. Quyền con người và phát triển con người: Cơ sở lí luận và thực tiễn nghiên cứu trong các báo cáo phát triển con người. Do TS. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm
 2. Bảo đảm quyền của lao động nữ trong các chính sách của Việt Nam hiện nay.  Do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm
 3. Tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số là nạn nhân bạo lực giới trong gia đình (nghiên cứu trường hợp huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) Do ThS. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm
 4. Nghiên cứu phát triển con người trong thập niên 2010.  Do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm
 5. Tiếp cận giáo dục bậc mầm non của trẻ em trong  gia đình lao động di cư làm việc trong khu công nghiệp.  Do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm
 6. Tiếp cận giáo dục Phổ thông trung học của người Tày ở Tuyên Quang.  Do TS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm
 7. Văn hóa và phát triển con người: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn nghiên cứu.  Do TS. Lê Thị Đan Dung làm chủ nhiệm
 8. Việc làm vì phát triển con người vùng Tây Bắc giai đoạn 2010-2020.  Do NCS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm
 9. Nguồn vốn con người: Một số quan điểm lý thuyết và đo lường.  Do ThS. Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm
 10.  Chuyển dịch lao động ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ sở lý luận và và thực tiễn nghiên cứu.  Do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm

Danh sách các đề tài cấp Bộ năm 2021- 2022 được xét duyệt gồm

 1. An ninh kinh tế từ góc độ an ninh con người: Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ báo áp dụng thử nghiệm tại Việt Nam.  Do TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm
 2. Thực hành chăm sóc sức khỏe của người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc hiện nay và một số vấn đề đặt ra từ góc độ phát triển con người.  Do TS. Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm

Tại các buổi xét duyệt, sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh đề cương, ý tưởng nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã có những nhận xét, góp ý chi tiết cho các đề tài. Hầu hết các đề tài cần phải làm rõ hơn tính cấp thiết nghiên cứu, xác định mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, tổng quan và đặc biệt là phương pháp nghiên cứu. Trên cơ sở đó, các thành viên Hội đồng đã góp ý cụ thể về kết cấu, nội dung trong từng chương, mục của các đề tài, đồng đã đưa ra định hướng và chỉnh sửa tên các đề tài nếu cần thiết.

Phát biểu kết luận, thay mặt các Hội đồng xét duyệt, PGS, TS. Nguyễn Thị Hoài Lê cũng đã đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm của các chủ nhiệm đề tài, đồng thời yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng, hoàn thiện đề cương, thuyết minh đề tài và nộp lại đề cương đã chỉnh sửa theo đúng thời gian quy định. Các chủ nhiệm đề tài đã nghiêm túc tiếp thu và đồng ý chỉnh sửa lại đề cương theo góp ý của Hội đồng./.

Lê Mạnh Hùng

 

 

 

 

The older news.............................