Tọa đàm chia sẻ kết quả nghiên cứu “Tiếp cận dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa” ngày 14/11/2019

15/11/2019

Trong khuôn khổ nghiên cứu “Tiếp cận dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa” do Chương trình phát triển nguồn nhân lực của Đại sứ quán Úc tài trợ, tọa đàm chia sẻ kết quả nghiên cứu đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Con Người vào ngày 14/11/2019. Trong buổi tọa đàm nhóm nghiên cứu bao gồm TS. Lê Thị Đan Dung và TS. Vũ Thị Thanh đã trình bày những kết quả chính của nghiên cứu tập trung vào việc tiếp cận y tế, giáo dục, thông tin của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTD) ở Thanh Hóa. Nghiên cứu được thực hiện tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là xã có đông dân tộc thiểu số sinh sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù cơ sở vật chất cũng như các dịch vụ giáo dục, y tế ở địa bàn nghiên cứu đã được cải thiện nhằm đảm bảo người dân có thể tiếp cận được các dịch vụ này, việc tiếp cận giáo dục, thông tin và y tế của phụ nữ DTTS ở Mường Lát hiện nay còn rất hạn chế. Có những yếu tố chủ quan (thuộc về bản thân phụ nữ) và những yếu tố khách quan (yếu tố văn hóa xã hội) làm cản trở cơ hội và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của phụ nữ DTTS ở đây.

Về yếu tố chủ quan, sự hạn chế về năng lực của phụ nữ DTTS, đặc biệt là việc không biết nói tiếng phổ thông đã hạn chế họ rất nhiều trong việc tiếp cận thông tin và y tế.  Mặc dù tại địa phương có tổ chức các lớp dạy chữ, dạy tiếng phổ thông nhưng nhiều phụ nữ không thể tham gia các khóa học này do phải chăm sóc gia đình. Việc kết hôn sớm cũng là yếu tố cản trở cơ hội giáo dục của phụ nữ. Tâm lí e ngại cũng là cản trở lớn đối với bản thân phụ nữ DTTS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, nhất là dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, khả năng di chuyển (sử dụng phương tiện đi lại như xe máy) cũng là rào cản trong việc tiếp cận y tế của phụ nữ DTTS bởi họ phải phụ thuộc vào người đàn ông trong gia đình để có thể di chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh.

Về yếu tố khách quan, sự tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ, không coi trọng việc học hành đối với phụ nữ là một yếu tố cơ bản dẫn tới tình trạng bỏ học phổ biến ở trẻ em gái DTTS. Ngoài ra, những khó khăn về kinh tế và việc cần nhân lực lao động cũng khiến nhiều gia đình lựa chọn cho trẻ em gái nghỉ học. Đối với tiếp cận y tế, chất lượng y tế, khoảng cách tới các cơ sở y tế và chi phí khám, chữa bệnh là những rào cản chính trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở của người dân nói chung và phụ nữ ở huyện Mường Lát nói riêng .

Sau phần trình bày của nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Con người đã có sự trao đổi và đặt câu hỏi với nhóm nghiên cứu xoay quanh các vấn đề về hệ thống y tế dân gian (tri thức dân gian trong chữa bệnh), thực thi chính sách ở cấp cơ sở, tính hiệu quả của việc xóa mù chữ cũng như các khuyến nghị cụ thể cần thực hiện để mang lại tính hiệu quả và bền vững trong việc nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của phụ nữ DTTS ở địa bàn nghiên cứu.

 Buổi tọa đàm kết thúc với nhiều thông tin bổ ích đã được cung cấp cho cả diễn giả và các cán bộ trong Viện

The older news.............................