Tọa đàm khoa học: Thuyết tiến hóa Đác-uyn và tiền đề lý luận của các tư tưởng về con người của chủ nghĩa Mác

29/07/2019

 

          Ngày 26 tháng 7, tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi Tọa đàm khoa học: “Thuyết tiến hóa Đac-uyn và tiền đề lý luận của các tư tưởng về con người của chủ nghĩa Mác”. Báo cáo chính do PGS.TSKH. Lương Đình Hải trình bày. Tham dự buổi Tọa đàm khoa học có các thành viên đề tài KX 02.18/16-20 và một số cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người có quan tâm.

          Nội dung chính được trình bày là một trong số các vấn đề liên quan đến tiền đề hình thành chủ nghĩa Mác mà theo diễn giả là cần có sự nhìn nhận đánh giá và làm rõ hơn trong bối cảnh cách mạng khoa học – công nghệ hiện nay. Đây cũng là một trong số những nội dung cần phải thực hiện trong khuôn khổ của đề tài cấp quốc gia KX 02.18/16-20 “Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề con người, quyền con người và đề xuất, bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

          Thuyết Tiến hóa của Đác-uyn là một trong những tiền đề khoa học tự nhiên của các tư tưởng về con người trong chủ nghĩa Mác. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật, sau đó là cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và những thành tựu của sự phát triển khoa học trong khoảng 150 năm qua đã cung cấp thêm nhiều dữ liệu mới liên quan đến sự tiến hóa của các loài trên trái đất.  Vì thế, trong thời gian gần đây, trên các diễn đàn khác nhau ở các nước, nhất là phương Tây, đã diễn ra những cuộc tranh luận về các vấn đề liên quan đến thuyết Tiến hóa Đác – uyn. Có nhiều ý kiến, nhiều lập luận, phân tích, đánh giá, và minh chứng khác nhau cho hai khuynh hướng đối lập nhau: ủng hộ và phản bác thuyết Tiến hóa.

          Diễn giả đã đi sâu giới thiệu và phân tích về nội dung, bối cảnh ra đời của thuyết Tiến hóa của Đác-uyn và tổng hợp các ý kiến, các lập luận, dẫn chứng của những người ủng hộ và khẳng định tính đúng đắn của thuyết Tiến hóa. Đồng thời diễn giả cũng đã trình bày tổng quan các ý kiến, lập luận, dẫn chứng của một số tác giả theo xu hướng hoài nghi, phản bác thuyết Tiến hóa. Những công bố mới của khoa học về khảo cổ học, về gien di truyền, về protein, về xác suất của đột biến, về nguồn gốc của các loài nói chung và của loài người nói riêng, một mặt, đang gây nên những hoài nghi, phản bác thuyết Tiến hóa được hiểu theo quan niệm cũ. Mặt khác, chúng lại đang đặt ra những vấn đề đòi hỏi phải có tư duy mới, nhận thức mới về thuyết Tiến hóa, và sự tiến hóa của các loài nói chung. Theo diễn giả, dường như đang bắt đầu một cuộc khủng hoảng mới trong lĩnh vực sinh học nghiên cứu về tiến hóa của các loài trên trái đất. Trên cơ sở đó, diễn giả nhấn mạnh đến việc phải nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện trên tinh thần khoa học khách quan các quan điểm khác nhau, tổng hợp, tổng kết, khái quát các kết quả của các ngành khoa học để bổ sung và phát triển nhận thức trên những thành tựu mới nhất của cách mạng khoa học – công nghệ. Trong bối cảnh mới việc nhận thức lại một học thuyết khoa học, là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tri thức nhân loại. Đó cũng là phương thức phát triển của khoa học và tư tưởng trong lịch sử nhân loại.

          Những thông tin được PGS.TSKH Lương Đình Hải chia sẻ thông qua buổi tọa đàm khoa học rất có ý nghĩa và là một trong những nội dung nghiên cứu quan trọng của đề tài quốc gia nói trên. Ngoài ra một số vấn đề khác liên quan đến tiềm năng con người, trực giác con người, khả năng của con người, về bộ gen người v.v… cũng được nêu lên bàn luận cho thấy những vấn đề về con người đang là những vấn đề rất cấp thiết, liên quan đến nhiều ngành khoa học khác nhau, liên quan trực tiếp đến đời sống của con người. Theo sự phát triển của khoa học – công nghệ những vấn đề về con người ngày càng được nghiên cứu sâu sắc hơn, phong phú hơn, luận giải chính xác hơn.

Thu Hà

The older news.............................