Nghiệm thu Hệ đề tài cấp cơ sở năm 2018

10/12/2018

 

Hệ đề tài cấp cơ sở năm 2018 của Viện nghiên cứu Con người có 10 đề tài, trong đó có 02 đề tài cấp phòng. Các đề tài bao gồm:

  1. “Thực trạng vận dụng luật lao động trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay nhìn từ góc độ bảo đảm quyền con người qua việc phân tích thông điệp trên các tờ báo: Lao động, Đời sống và Pháp luật và Người lao động” do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm
  2. “Tình hình nghiên cứu về An ninh con người từ năm 1994 cho đến nay” do ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm
  3. “Ô nhiễm nguồn nước với phát triển con người ở Việt Nam” do ThS. Nguyễn Thị Nga làm, chủ nhiệm
  4. “Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam: Quan điểm và các mô hình quản lý” do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm
  5. “Phát triển nguồn nhân lực trên thế giới: quan điểm, mô hình và khả năng áp dụng vào Việt Nam” do TS. Nguyễn Ngọc Trung làm chủ nhiệm
  6. “Một số vấn đề về phát triển con người trong dự án tái định cư thủy điện: Nghiên cứu trường hợp ở Thanh Chương, Nghệ An” do NCS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm
  7. “Tiếp cận công nghệ thông tin của người khuyết tật vì mục tiêu phát triển con người” do ThS. Lê Thị Thu Hà làm chủ nhiệm
  8. “Nhà ở của người Tày tại  huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và việc bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc” do ThS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm
  9. “Văn hóa ứng xử của người Việt Nam qua con mắt của người nước ngoài xưa và nay” do PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm
  10.  Kĩ năng mềm của sinh viên trường cao đẳng nghề (Nghiên cứu trường hợp tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội) do ThS. Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm

Trong số 10 đề tài cấp cơ sở có 7/10 chủ nhiệm là đoàn viên thanh niên chiếm 70,0%; 03 chủ nhiệm nghiên cứu theo hướng thực hiện luận án tiến sĩ chiếm 30,0%. Các hướng nghiên cứu của các đề tài cấp cơ sở đều bám vào chức năng, nhiệm vụ của Viện, của từng phòng nghiên cứu chuyên môn và của cá nhân (đối với chủ nhiệm đề tài là NCS).

Để nâng cao chất lượng và có sự đánh giá khách quan, trong năm 2018, các Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở của Viện Nghiên cứu Con người luôn có sự tham gia của ít nhất một nhà khoa học ngoài Viện có chuyên môn về lĩnh vực của đề tài được nghiệm thu. Điều này đã giúp cho Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cấp Cơ sở được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan.

 Nhìn chung, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018 đã đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ của các chủ nhiệm đề tài. Tuy nhiên, các Hội đồng nghiệm thu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những điểm mà một số đề tài chưa đạt được như mong đợi như: cách triển khai nội dung chưa thực sự sát với mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài, tổng quan còn chưa tốt, các khái niệm chưa được triển khai trong quá trình phân tích, khung phân tích còn yếu hoặc chưa có…Trên cơ sở góp ý của Hội đồng, các chủ nhiệm đề tài cần phải chỉnh sửa lại báo cáo tổng hợp để rút kinh nghiệm cho việc triển khai các đề tài những năm tiếp theo. Theo kết quả đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu, 10/10 đề tài cấp cơ sở năm 2018 được thông qua, trong đó có 07/10 đề tài xếp loại khá và 03 đề tài xếp loại đạt.

Lê Mạnh Hùng

 

The older news.............................