Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: “Nghèo đa chiều và thách thức đối với phát triển con người ở Việt Nam”

07/12/2018

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS. TSKH. Lương Đình Hải - Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch Hội đồng); TS. Đào Thị Minh Hương - Viện Nghiên cứu Con người (phản biện 1); PGS. TS. Nguyễn Chí Dũng - Viện Nghiên cứu Quyền Con người (phản biện 2); PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ủy viên); PGS. TS. Mai Quỳnh Nam - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên).

Đề tài phân tích thực trạng nghèo đa chiều ở Việt Nam hiện nay qua các số liệu thống kê và báo cáo có sẵn. Chỉ ra một số thách thức đối với phát triển con người Việt Nam từ góc độ nghèo đa chiều. Từ đó đề xuất một số khuyến nghị hướng đến mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày qua ba chương. 

Chương 1. Một số vấn đề lý luận nghiên cứu về nghèo đa chiều và phát triển con người

Chương 2. Nghèo và nghèo đa chiều ở Việt Nam 

Chương 3. Một số thách thức đối với phát triển con người Việt Nam từ góc độ nghèo đa chiều.

Kết luận và một số khuyến nghị.

Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đánh giá cao nhóm tác giả đề tài đã làm việc nghiêm túc, công phu, đề tài có nhiều ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn. Hướng nghiên cứu của đề tài cần được tiếp tục quan tâm hơn nữa, có thể là chủ đề nền tảng cho việc xây dựng các nghiên cứu sau này. Bên cạnh việc đánh giá cao, Hội đồng cũng đã có những góp ý quan trọng giúp cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết và nhất trí đề nghị thông qua để bảo vệ ở cấp Bộ.

Lê Mạnh Hùng

 

 

The older news.............................