Sinh hoạt khoa học: Công nghệ thông tin, kỹ thuật số

26/04/2017

 

Trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay” do PGS.TSKH Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, sáng ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Công nghệ thông tin, kỹ thuật số” do GS.TSKH Đỗ Trung Tá, nguyên UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông trình bày.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt khoa học

Bài trình bày gồm bốn phần. Phần thứ nhất trình bày về tình hình phát triển công nghệ thông tin trên thế giới. Phần hai trình bày tình hình phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam. Phần ba nêu những thách thức gặp phải và phần bốn trình bày đôi nét về cách mạng công nghiệp 4.0.

Thuật ngữ Công nghệ thông tin (IT) xuất hiện đầu tiên trên thế giới năm 1958. Thành tựu lớn nhất cho đến nay là sự ra đời của mạng Internet với sự phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Internet chính thức xuất hiện năm 1997. Cho đến nay công nghệ thông tin Việt Nam đã đạt nhiều kết quả nổi bật với lượng người dùng Internet đứng thứ 5 trên thế giới.

Dế dàng nhận thấy những tác động tích cực của công nghệ thông tin đến sự phát triển con người và xã hội. Nó không chỉ thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế, mà còn kéo theo sự biến đổi trong phương thức sáng tạo của cải, trong lối sống và tư duy của con người. CNTT đã và đang nhanh chóng thay đổi thế giới một cách mạnh mẽ, sự chuyển đổi này có vị thế trong lịch sử như một cuộc cách mạng kinh tế - xã hội và có ảnh hưởng to lớn đến đời sống con người từ kinh tế thượng mại, y tế, giáo dục, tham gia đời sống chính trị xã hội, an ninh quốc phòng

Bên cạnh đó, mặt trái của công nghệ thông tin đang đặt ra những thách thức rất lớn cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Đó là sự cách biệt giàu nghèo; sự chuyển dịch quyền lực khi người dân tham gia rộng rãi vào đời sống chính trị; quyền con người; vấn đề chiến tranh điện tử; chiến lược phát triển của các quốc gia với sự phát triển chung của thế giới v.v...

Công nghệ thông tin có vai trò vô cùng to lớn đối với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bản chất của CMCN lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công nghệ thông tin đặc biệt là công nghệ số và là sự tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,...

Bài trình bày đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong viện. Các ý kiến thảo luận làm rõ hơn ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ thông tin đến con người: tác động của các sóng điện tử ảnh hưởng đến não bộ con người, tác động của Internet đến đời sống của con người.

Thu Hà