Sinh hoạt khoa học: Khoa học và kỹ nghệ vật liệu.

20/02/2017

Trong phần đầu, diễn giả trình bày những vấn đề chung về vật liệu, một số khái niệm chung về vật liệu học, tính chất, công dụng và quá trình chế tác, các tầng cấu trúc, việc phân loại các vật liệu. Lịch sử của vật liệu đã phát triển từ việc sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ, đá, da động vật và những nguyên liệu nhân tạo khác để con người tạo ra các vật liệu như gốm sứ, kim loại, kính, vật liệu tổng hợp và chất bán dẫn (vật liệu điện tử). Theo diễn giả vật liệu gắn bó với quá trình tồn tại và phát triển văn hóa xã hội của loài người. Nói cách khác, vật liệu mới được hình thành dựa trên nhu cầu của con người. Quá trình chế tạo đóng vai trò quyết định cấu trúc của vật liệu chẳng hạn việc thay đổi quá trình xử lý nhiệt hoặc biến đổi các chất phụ gia sẽ tạo ra những sản phẩm mang tính chất mới.

Cho đến ngày nay, ngày càng có nhiều loại vật liệu mới được ra đời đáp ứng không ngừng nhu cầu của con người trong mọi lĩnh vực từ đời sống đến sản xuất. Có thể phân loại thành: vật liệu cơ học, vật liệu điện, điện tử, vật liệu nhiệt, vật liệu từ, vật liệu quang, vật liệu bền hư mòn. Một số loại vật liệu mới có thể làm biến đổi mạnh mẽ nhiều lĩnh vực sản xuất đến đời sống con người : vật liệu nano, vật liệu siêu dẫn, vật liệu sinh học, vật liệu điện tử, vật liệu quang điện. 

Buổi trình bày thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong Viện, nhiều ý kiến quan tâm, trao đổi về ứng dụng của vật liệu mới trong đời sống và sản xuất của con người, những tác động tích cực cũng như tiêu cực từ việc nghiên cứu, sản xuất và cho ra đời những vật liệu mới v.v…

Thu Hà