Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học cấp Bộ 2015-2016

22/12/2016

Trong hai ngày 08 và 21 tháng 12 năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học cấp Bộ 2015-2016. Tới dự buổi nghiệm thu có đại diện Ban Quản lý khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và các cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Nhiệm vụ “An sinh xã hội cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay: nghiên cứu trường hợp ở Hà Nội và Hải Dương” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS. TSKH. Lương Đình Hải - Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch Hội đồng); PGS.TS. Nguyễn Chí Dũng- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Phản biện 1); PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc – Viện Nghiên cứu Con người (Phản biện 2); PGS. TS. Mai Quỳnh Nam – Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); TS. Đào Thị Minh Hương - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); ThS. Nguyễn Thị Huệ - Viện Nghiên cứu Con người (Thư ký HC).

Nhiệm vụ “Phát triển con người Việt Nam qua 30 năm đổi mới” do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Đào Thị Minh Hương – Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch hội đồng); PGS.TS. Đặng Hữu Toàn – viện Triết học (Phản biện 1); PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (phản biện 2); PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc – Viện Nghiên cứu Con người (ủy viên); TS. Trương Văn Dũng - Viện Nghiên cứu Con người (ủy viên); ThS. Nguyễn Thị Huệ - Viện Nghiên cứu Con người (Thư ký HC).

Nhiệm vụ “An ninh con người ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu:các quan điểm tiếp cận và chính sách” do TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS. TSKH. Lương Đình Hải - Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch Hội đồng); PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung đông (phản biện 1); PGS. TS. Mai Quỳnh Nam – Viện Nghiên cứu Con người (phản biện 2); PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc – Viện Nghiên cứu Con người (ủy viên); TS. Trần Ngọc Ngoạn – Viện Địa lý nhân văn (ủy viên); TS. Nguyễn Đình Tuấn – Viện Nghiên cứu Con người (Thư ký HC).

Các nhiệm vụ đều được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao về tinh thần làm việc của nhóm nghiên cứu và cho rằng đây là nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Các sản phẩm của nhiệm vụ đều đáp ứng tiêu chí về mặt nội dung và đầy đủ so với hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn các sản phẩm của nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ nghiên cứu đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả xếp loại Đạt và đủ điều kiện nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Nguyễn Thị Huệ

 

 

 

The older news.............................