Nghiệm thu hệ nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2016

21/12/2016

Trong ba ngày 14, 19 và 20 tháng 12 năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức nghiệm thu 13 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2016. Tới dự buổi nghiệm thu có đại diện Ban Quản lý khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và các cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Hệ nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2016 gồm: (1) Biến đổi của chỉ số phát triển con người Việt Nam từ 1990 đến nay (qua các Báo cáo phát triển con người của UNDP) do TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh làm chủ nhiệm; (2) Lý luận về an ninh con người nhìn từ góc độ ô nhiễm môi trường do TS. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm; (3) Tình hình nghiên cứu phát triển con người 2005-2015 do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm; (4) Quản lý cộng đồng trong bảo vệ và khai thác môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững (Nghiên cứu thực tiễn) do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm; (5) Tiếp cận nghiên cứu An ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu (Nghiên cứu lý thuyết) do ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm; (6) Công chúng thanh niên Hà Nội và thông điệp về bình đẳng giới do ThS. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm; (7) Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Tày huyện Nà Hang tỉnh Tuyên Quang ( nghiên cứu lý thuyết) do ThS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm; (8) Du học ở Hà Nội hiện nay: nhu cầu, động cơ và hoạt động thực hiện (Nghiên cứu trường hợp trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm; (9) Sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các vợ chồng (Nghiên cứu lý luận) do ThS. Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm; (10) Lý luận về chỉ số An ninh con người do ThS. Phạm Thu Hương làm chủ nhiệm; (11) Sinh kế của người Khơ mú trong dự án tái định cư thủy điện ở Thanh Chương, Nghệ An (Tiếp cận lý thuyết) do NCS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm; (12) Một số vấn đề lý luận về đào tạo nhân tài do ThS. Trần Anh Văn làm chủ nhiệm; (13) Tăng cường năng lực của phụ nữ trong quản lý nguồn nước tại địa phương (Nghiên cứu lý luận) do ThS. Phan Thanh Thanh làm chủ nhiệm.

Các nhiệm vụ cấp cơ sở đều bám sát với định hướng nghiên cứu của Viện và của phòng chuyên môn, đồng thời, thể hiện được tính thời sự của vấn đề nghiên cứu. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ nghiên cứu. Các sản phẩm của nhiệm vụ đều đáp ứng tiêu chí về mặt nội dung và đầy đủ so với hợp đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý cho chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện tốt hơn các sản phẩm của nhiệm vụ. Buổi nghiệm thu hệ nhiệm vụ cơ sở vừa là đánh giá các sản phẩm của nhiệm vụ cơ sở thực hiện trong năm 2016, đồng thời, là diễn đàn trao đổi học thuật về các vấn đề nghiên cứu khác nhau, qua đó, nâng cao trình độ chuyên môn cho các nhà nghiên cứu trong Viện, đặc biệt là các cán bộ nghiên cứu trẻ.

Các nhiệm vụ nghiên cứu đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả xếp loại Khá và đồng ý thông qua nghiệm thu cấp cơ sở.

Nguyễn Thị Huệ

 

 

 

 

The older news.............................