Nghiệm thu nhiệm vụ cơ sở năm 2015

11/12/2015

Ngày 09 và 10 tháng 12 năm 2015, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người (số 9A, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra buổi nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2015 của Viện. Tới dự buổi nghiệm thu có đại diện Ban quản lý Khoa học -Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và toàn thể cán bộ của Viện.

Năm 2015 là năm đánh dấu 3 năm triển khai lại hệ thống nghiên cứu nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở của cả Viện Hàn Khoa học Xã hội, trong đó có Viện Nghiên cứu con người. Trong 3 năm qua, là chặng đường đủ để hoàn thiện quá trình nghiên cứu của một nhiệm vụ khoa học (bao gồm nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu mô hình và nghiên cứu thực tiễn). Chính vì vậy, trong năm nay, những kết quả nghiên cứu của Viện tập trung ở  ba loại hình nghiên cứu chính: 1/ Nhóm nhiệm vụ triển khai trong giai đoạn 3; 2/ Nhóm nhiệm vụ triển khai trong giai đoạn 2; 3/ Nhóm nhiệm vụ triển khai trong giai đoạn 1.

Sau khi nghe các chủ nhiệm Nhiệm vụ báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá và góp ý cho từng nhiệm vụ cụ thể. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần làm việc, kết quả nghiên cứu đã đạt được của các chủ nhiệm nhiệm vụ: về việc triển khai nghiên cứu, những phát hiện mới trong quá trình nghiên cứu thực tiễn … Bên cạnh đó Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những ý kiến vừa để góp ý, chia sẻ cũng như làm rõ thêm vấn đề cùng với các chủ nhiệm đề tài về từng khía cạnh nghiên cứu cụ thể.

Đối với nhóm nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn 3, đã đánh dấu sự trưởng thành trong nghiên cứu của các chủ nhiệm nhiệm vụ. Sự trưởng thành đó đã được thể hiện bằng các sản phẩm khoa học: Báo cáo chặt chẽ, dày dặn, việc thao tác hóa các khái nhiệm để đưa ra tiêu chí đánh giá…, đã khắc phục được tình trạng thiếu logich trong nghiên cứu. Vì là nhiệm vụ thực hiện trong 3 giai đoạn, chủ nhiệm nhiệm vụ lưu ý khi viết báo cáo: cần khái quát lại phần lý luận, kết luận cần gắn với trường hợp nghiên cứu cụ thể… Báo cáo sẽ mang giá trị cả về khoa học và thực tiễn.

Đối với nhóm nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn 2, các chủ nhiệm nhiệm vụ cần tập trung vào: tính logich của vấn đề triển khai, một số trích dẫn cần thể hiện rõ nguồn hơn trong báo cáo v.v... Hướng nghiên cứu này đã được hội đồng nghiệm thu năm 2014 góp ý, song đây là vấn đề đòi hỏi phải có sự tích lũy, khái quát cao. Chính vì vậy, cần có sự trao đổi và định hướng của các nhà nghiên cứu có thâm niên để có sản phẩm khoa học có giá trị.

Nhóm nghiên cứu ở giai đoạn 1 đã có sự quan sát trong quá trình nghiên cứu thông qua việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu gắn với hướng nghiên cứu chung của Viện, vẫn đảm bảo với nghiên cứu của cá nhân. Đã đánh dấu một bước trưởng thành trong nghiên cứu đối với cán bộ trẻ của Viện.

10/11 nhiệm vụ đã được Hội đồng thông qua, kết quả đạt loại khá. Các nhiệm vụ cần chỉnh sửa lại theo góp ý của Hội đồng trước khi nộp một bản cho phòng Thông tin- Thư viện lưu trữ làm tài liệu tham khảo cho Viện. Riêng một nhiệm vụ liên quan đến xuất bản sách được nghiệm thu vào buổi khác do đặc trưng riêng của vấn đề.

Buổi nghiệm thu không chỉ đơn thuần là buổi bảo vệ của các chủ nhiệm đề tài, mà còn là buổi sinh hoạt khoa học chuyên môn đa dạng và phong phú. Thông qua buổi bảo vệ, lãnh đạo Viện, các nhà khoa học có thâm niên đã nắm bắt được mặt mạnh và hạn chế trong nghiên cứu của cán bộ trẻ. Bên cạnh đó, cán bộ nghiên cứu trẻ có cơ hội học hỏi thêm kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu đi trước, được trao đổi về ý tưởng trong việc triển khai các nghiên cứu tiếp theo.

Nguyễn Nga

 

 

 

  

 

 

The older news.............................