Xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016

02/10/2015

Ngày 30 tháng 9 và 01 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người (Số 9A, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra buổi xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016. Đối với nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016 của Viện nghiên cứu Con người, có 14 đề xuất, gồm:

 1. Tiếp cận nghiên cứu an ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, do ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm;
 2. Quản lý cộng đồng trong bảo vệ và khai thác môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững (Nghiên cứu thực tiễn), do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm;
 3. Hành vi tiếp nhận thông tin về bình đẳng giới của công chúng Hà Nội qua một số hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn hiện nay, do ThS. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm
 4. Nghi lễ gia đình của người Tày huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang (Nghiên cứu lý thuyết) do ThS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm;
 5. Sinh kế của người Khơ mú trong dự án tái định cư ở thủy điện Thanh Chương, Nghệ An (tiếp cận lý thuyết), do CN. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm;
 6. Sự hài lòng của cuộc sống hôn nhân trong 5 năm đầu của các cặp vợ chồng tại Hà Nội do ThS. Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm;
 7. Những biến đổi của chỉ số phát triển con người Việt Nam từ 1990 đến nay (Qua các báo cáo phát triển con người đã công bố) doThS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh làm chủ nhiệm;
 8. Tự tử ở Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ an ninh con người: qua phân tích các trường hợp tự tử được đăng tải trên một số trang báo mạng điện tử, do ThS. Phạm Thu Hương làm chủ nhiệm;
 9. An ninh con người nhìn từ góc độ ô nhiễm môi trường hiện nay  ở Việt Nam (nghiên cứu lý luận), doThS. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm;
 10. Lòng tin xã hội và hạnh phúc của người dân: Một số phân tích định lượng từ điều tra thực tế ở Việt Nam, do TS.Nguyễn Ngọc Trung làm chủ nhiệm;
 11. Đào tạo nhân tài ở một số nước trên thế giới: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam,  do ThS. Trần Anh Văn làm chủ nhiệm;
 12. Bảo vệ môi trường bằng Biogas trong quản lý chất thải của người và động vật (Trường hợp xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm ;
 13. Tình hình nghiên cứu phát triển con người 2005-2015, do ThS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm;
 14. Tăng cường năng lực của phụ nữ trong  quản lý nguồn nước tại địa phương (Khu vực Đồng bằng Sông Cửu  Long): Nghiên cứu trường hợp tại  tỉnh An Giang và Cần Thơ, do ThS. Phan Thanh Thanh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2016 của Viện đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm của chủ nhiệm nhiệm vụ trong đề xuất của mình. Nhiệm vụ  nghiên cứu của cá nhân đã gắn với hướng nghiên cứu riêng của Phòng chuyên môn và bám sát theo hướng nghiên cứu chung của Viện. Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra đối với từng nhiệm vụ cần phải triển khai như thế nào cho tốt hơn, ví dụ: cách tiếp cận cần rõ ràng hơn, mẫu điều tra cần bao nhiêu là phù hợp, phương pháp nghiên cứu phù hợp hơn v.v... để từ đó, chủ nhiệm nhiệm vụ có định hướng nghiên cứu rõ ràng hơn trong những năm tiếp theo. Tại Hội đồng xét duyệt, có 11/14 nhiệm vụ được Hội đồng thông qua.  03 nhiệm vụ do nội dung còn xa với hướng nghiên cứu của Viện hoặc khó khăn trong khi triển khai thực hiện, Hội đồng đề nghị 03 chủ nhiệm làm lại đề cương khác và sẽ xét duyệt vào buổi khác.

Nguyễn Nga

 

 

The older news.............................