Nghiệm thu chính thức đề tài: Hiện tượng vô cảm trong xã hội Việt Nam hiện đại và những thách thức đối với phát triển con người, do PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm.

29/09/2015

Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2015, tại Hội trường 3A, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra buổi Nghiệm thu chính thức đề tài: Hiện tượng vô cảm trong xã hội Việt Nam hiện đại và những thách thức đối với phát triển con người, do PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu theo quyết định 07 thành viên, có mặt tại buổi nghiệm thu 05 thành viên, gồm: Chủ tịch HĐ GS.TS. Võ Khánh Vinh (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam); Phản biện 1: GS.TS. Hỗ Sĩ Quý (Viện Thông tin KHXH); Phản biện 2: GS.TS. Vũ Dũng (Viện Tâm lý học); Ủy viên HĐ: GS.TS. Phạm Thành Nghị (Viện Tâm lý học), PGS.TSKH. Lương Đình Hải (Viện Nghiên cứu Con người), PGS.TS. Mai Quỳnh Nam (Viện Nghiên cứu Con người); PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh (Viện NC Gia đình và Giới); Thư ký Hành chính CV. Nguyễn Mạnh Cương (Ban Quản lý khoa học). Ngoài ra, tới dự buổi bảo vệ còn có đại diện Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) và nhiều cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả đạt được sau hai năm triển khai nghiên cứu, báo cáo đề tài gồm 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu hiện tượng vô cảm trong xã hội hiện đại. Ở chương này, đề tài tập trung vào các vấn đề gồm: Khung lý thuyết nghiên cứu vô cảm, khái niệm vô cảm, cách tiếp cận vô cảm v.v...

Chương 2: Những thách thức của những hệ lụy cực đoan của vô cảm đối với phát triển con người Việt Nam. Trong chương này, nhóm nghiên cứu tập trung vào hai vấn đề chính đó là: Những nguyên nhân cơ bản và điều kiện phát sinh gây nên sự bùng phát của vô cảm trong xã hội hiện đại và Những thách thức của các hệ lụy cực đoan của vô cảm trong xã hội đối với phát triển con người Việt Nam.

Chương 3: Kiến nghị về các giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu những hệ lụy tiêu cực của vô cảm. Trên cơ sở làm rõ bối cảnh xã hội nước ta trước nhiều biến động khu vực và thế giới; định hướng chiến lược của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về các chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam cần có để xây dựng một xã hội lành mạnh, tác giả nêu một số kiến nghị để có thể ngăn ngừa và giảm thiểu được hiện tượng vô cảm đang có chiều hướng gia tăng trong xã hội như giáo dục đào tạo, truyền thông và học tập kinh nghiệm quốc tế v.v...

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo, Các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét, đánh giá về những kết quả mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện. Hội đồng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của tập thể tác giả, tâm huyết của chủ nhiệm đề tài để đưa ra được bức tranh khá đầy đủ về hiện tượng vô cảm trong xã hội hiện nay. Báo cáo được Hội đồng nghiệm thu xếp loại: Khá

Nguyễn Nga

 

The older news.............................