Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ năm 2013-2014: “Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người (nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên)” do ThS.NCVC. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm

29/09/2015

Sáng ngày 28/9/2015 tại Hội trường 3A, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ năm 2013-2014: “Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người (nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên)” do ThS.NCVC. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên, trong đó có mặt 05 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Võ Khánh Vinh (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam); phản biện 1: GS.TS. Hồ Sĩ Quý (Viện Thông tin KHXH); phản biện 2: PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa (Học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh); Ủy viên Hội đồng gồm: PGS.TSKH. Lương Đình Hải (Viện Nghiên cứu Con người), PGS.TS. Nguyễn Chí Dũng (Học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh), PGS.TS. Mai Quỳnh Nam (Viện Nghiên cứu Con người), PGS.TS. Hoàng Văn Tú (Viện Nghiên cứu Lập Pháp); Thư ký Hành chính CV. Nguyễn Mạnh Cương (Ban Quản lý khoa học). Tới dự buổi bảo vệ còn có đại diện Trung tâm Ứng dụng thông tin (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) và cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 03 chương:

Chương 1. Lý luận về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Ở chương này, nhóm tác giả tập trung vào phân tích về lịch sử phát triển, cơ sở pháp lý về chăm sóc sức khỏe ban đầu, khái quát về chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền và mối quan hệ giữa chăm sóc sức khỏe ban đầu với phát triển con người.

 Chương 2. Thực trạng chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người ở Việt Nam. Trong chương này, báo cáo tập trung trình bày, phân tích vào chăm sóc sức khỏe ban đầu nhìn từ góc độ quyền ở Việt Nam như: cơ chế chính sách, luật pháp, nhân lực y tế, đầu tư cơ sở vật chất, thuốc...; về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền ở Thái Nguyên, báo cáo tập trung vào các vấn đề, gồm: khái quát về địa bàn nghiên cứu, các bảo đảm về thực hiện quyền, về tình hình thực tế chăm sóc sức khỏe (tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chấp nhận, chất lượng dịch vụ); đưa ra một số thành tựu và thách thức trong chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người ở Thái Nguyên.

 Chương 3. Báo cáo đưa ra một số đề xuất: về cơ chế, chính sách, thể chế, nguồn lực, vai trò của chủ thể... góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả báo cáo đạt được, bởi đây là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có tính lý luận và thực tiễn cao. Báo cáo được xếp loại: Khá.

Nguyễn Nga

The older news.............................