Nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở năm 2014

18/12/2014

Ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2014 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở năm 2014. Tới dự có đại diện Ban Quản lý Khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), các cán bộ nghiên cứu của Viện cũng có mặt đông đủ.

Hệ đề tài cấp cơ sở năm 2014 của Viện tập trung vào các vấn đề: Nghiên cứu về lý thuyết, nghiên cứu về chính sách và nghiên cứu thực tiễn, được triển khai đồng bộ trên từng mảng nghiên cứu của các cá nhân, nhưng không tách rời với nghiên cứu của phòng chuyên môn và hướng nghiên cứu chung của Viện.

Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá và góp ý cho từng đề tài. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần làm việc, kết quả nghiên cứu đã đạt được các chủ nhiệm đề tài: Báo cáo của các đề tài đều đảm bảo về mặt hình thức, nội dung và cách triển khai;… Bên cạnh đó là những góp ý chân thành, mang tính định hướng đối với các chủ nhiệm đề tài trong việc thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học.

Với nhóm nghiên cứu về lý thuyết, Hội đồng nghiệm thu cho rằng các chủ nhiệm đề tài cần phải tập trung vào việc: chuẩn hóa khái niệm, quá trình hình thành lý thuyết, gợi mở đối với Việt Nam,… Bởi đây là hướng nghiên cứu khó đối với những người nghiên cứu trẻ, vì vậy, cần có sự trao đổi giữa các thành viên đề tài với nhau, sự trao đổi giữa cán bộ có thâm niên nghiên cứu và sự bám sát của trưởng phòng chuyên môn để tạo ra sản phẩm khoa học tốt hơn.

Đối với nhóm nghiên cứu về chính sách và thực tiễn thì việc triển khai của các chủ nhiệm đề tài cần tập trung vào việc: thao tác hóa khái niệm, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu,… cần phải nói rõ và có giải thích trong quá trình triển khai.

Đây không phải đơn thuần là buổi nghiệm thu đề tài, mà còn là buổi sinh hoạt khoa học chuyên môn đa dạng và phong phú. Bởi vì, trong quá trình báo cáo kết quả nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài có thể tranh luận bảo vệ sản phẩm khoa học của mình, nói lên những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai nghiên cứu,… từ đó, Hội đồng nghiệm thu góp ý, rút kinh  nghiệm cho những nghiên cứu tiếp theo.

Nguyễn Thị Nga